Tới Lúc Em Đi

Tới Lúc Em Đi

Lời bài hát Tới Lúc Em Đi

Đóng góp bởi

Chẳng muốn cũng đã tới lúc em đi rồi Mọi thứ xung quanh anh như đang quá vô tình Em đã bước ngang qua đời Lấy đi bao niềm tin Ở sâu con tim anh muốn nói thật lòng Những thứ anh trao đi quá đỗi thất vọng Lau nước mắt ở trong lòng Anh muốn đi đâu thật xa Bầu trời tan nát Đốt cháy ngày tàn Anh đang nhung nhớ 1 vòng tay Chìm vào cơn say này bủa vây vì người ấy Ngày tháng Sống với vội vàng Tan theo giây phút màu bằng lăng Ngày mình chia xa tình còn chăng ? Vì người ấy Chẳng muốn cũng đã tới lúc em đi rồi Mọi thứ xung quanh anh như đang quá vô tình Em đã bước qua ngang đời Lấy đi bao niềm tin Ở sâu con tim anh muốn nói thật lòng Những thứ anh trao đi quá đỗi thất vọng Lau nước mắt ở trong lòng Anh muốn đi đâu thật xa Bầu trời tan nát Đốt cháy ngày tàn Anh đang nhung nhớ 1 vòng tay Chìm vào cơn say này bủa vây vì người ấy Ngày tháng Sống với vội vàng Tan theo giây phút màu bằng lăng Ngày mình chia xa tình còn chăng ? Vì người ấy