Toi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu

Toi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu

Lời bài hát Toi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu

Đóng góp bởi

Tôi không còn thương nhớ người yêu Từ em "cô dâu" sính lễ qua cầu Cưới hỏi người ta đầy yêu dấu nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu Trò chơi tôi "Chú rể" còn em làm "Cô dâu". Tôi không còn thương nhớ người ta Tìm quên thâu đêm quán ngõ say mềm Với ai chẳng lần mình quen biết Với ai chẳng cần gì tha thiết Tôi quên người quên cả "chính" tôi. ĐK: Thưở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng Nếu như khi vắng em rồi Chắc là tôi sẽ đớn đau Để bây giờ em cho tôi hiểu đời Tôi đã mất em thật rồi Thì tôi cũng vậy mà thôi. Nên không còn thương nhớ đầy vơi Giờ không yêu ai cũng chẳng yêu mình Chỉ vui với cuộc đời đây đó Cùng vui với bạn bè sương gió Tôi không còn thương nhớ đến ai..... !!!