Tôi Không Cô Đơn

Tôi Không Cô Đơn

Lời bài hát Tôi Không Cô Đơn

Đóng góp bởi

Tôi không cô đơn
Vì anh gian anh dối
Quen cho tôi vay
Nhiều cay đắng lâu nay
Tay đan trong tay
Xưa tôi đâu hay
Lời ái ân vơi đầy
Chỉ là cơn gió heo may
Tôi không cô đơn
Vì tôi đâu hay biết
Anh yêu cho vui
Bằng ngôn ngữ trên môi
Nên anh xa tôi
Nên ai chung đôi
Bài toán anh xong rồi
Phương trình sau thuộc về tôi
Cô đơn mà chi
Cô đơn làm gì
Khi người yêu bỏ ra đi
Không lời thăm hỏi phân trình
Cô đơn mà chi
Cô đơn được gì
Khi tình tôi chẳng ra gì
Thêm gầy héo tuổi Xuân thì
Tôi không cô đơn
Mà cô đơn chi nữa
Trăm không thư anh
Còn muôn dấu con tem
Nay đem thư anh
Cho trăng khuya xem
Rồi đốt lên ven thềm
Nghe mình không còn cô đơn
Tôi không cô đơn
Vì tôi đâu hay biết
Anh yêu cho vui
Bằng ngôn ngữ trên môi
Nên anh xa tôi
Nên ai chung đôi
Bài toán anh xong rồi
Phương trình sau thuộc về tôi
Cô đơn mà chi
Cô đơn làm gì
Khi người yêu bỏ ra đi
Không lời thăm hỏi phân trình
Cô đơn mà chi
Cô đơn được gì
Khi tình tôi chẳng ra gì
Thêm gầy héo tuổi Xuân thì
Tôi không cô đơn
Mà cô đơn chi nữa
Trăm không thư anh
Còn muôn dấu con tem
Nay đem thư anh
Cho trăng khuya xem
Rồi đốt lên ven thềm
Nghe mình không còn cô đơn
Nay đem thư anh
Cho trăng khuya xem
Rồi đốt lên ven thềm
Nghe mình không còn cô đơn