Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn

Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn

Lời bài hát Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn

Đóng góp bởi

Tôi đi giữa hoàng hôn
Khi ánh chiều buông,
Khi nắng còn vương
Một mình,
Tôi ngắm cánh chim lạc loài
Mà lòng mình thấy u hoài.
Tôi thương nhớ ngày qua
Trên bến Hoàng Hoa,
Hay những đường xa
Thường thường,
Hai đứa dắt nhau tươi cười
Mắt say sưa thắm mộng đời.
Tôi đi giữa hoàng hôn
Mà tưởng chừng
Như đi trong lối mộng
Khi gió chiều thu thổi
Lộng cánh chim ngàn ...
Nhớ, nhớ, nhớ đêm nao
Trên bến tìm sao
Hai đứa nhìn nhau,
Không nói một câu
Dù cho mưa gió bên
Mái tranh nghèo
Dù cho nắng dù cho
Sương khói mịt mờ
Lòng thương yêu niềm
Tin mãi mãi không hề phai
Nhớ, nhớ .. hôm nào
Trên bến tìm sao
Gió mùa tơ liễu rũ,
Hai đứa nhìn nhau không
Nói một câu nào
Tôi thương nhớ ngày qua
Trên bến Hoàng Hoa,
Hay những đường xa
Thường thường,
Hai đứa dắt nhau tươi cười
Mắt say sưa thắm mộng đời.
Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
Tôi vẫn đi, lòng thương nhớ.
Tôi đếm bước cô đơn
Khi bóng ngã chiều tàn