Tôi Đang Hát

Tôi Đang Hát

Lời bài hát Tôi Đang Hát

Đóng góp bởi

Con đường dài đã mang tôi đến đây
Bao trải nghiệm đưa tôi đến tối nay
Và tôi thấy ánh sáng
Lấp lánh như muôn vì sao
Đang soi chiếu tôi
Ai cũng cần yêu thương để tốt hơn
Ai cũng cần học được cách biết ơn
Dù vẫn phải cố gắng thật nhiều
Nhưng tôi cảm thấy trong tôi
Cuộc đời là sự may mắn
Khi tôi được sống
Đúng với chính mình
Khi tôi được làm theo đam mê
Của chính tôi
Tôi đang hát vì
Bao nhiêu những người
Luôn yêu mến tôi
Tôi đang hát vì
Đam mê cháy bỏng trong tâm hồn tôi
Vì tôi là chính tôi không thể khác đâu
Nên đừng cố để thay đổi tôi
Tôi đang hát dành cho tôi
Và cho mọi người
Con đường dài đã mang tôi đến đây
Bao trải nghiệm đưa tôi đến tối nay
Và tôi thấy ánh sáng
Lấp lánh như muôn vì sao
Đang soi chiếu tôi
Ai cũng cần yêu thương để tốt hơn
Ai cũng cần học được cách biết ơn
Dù vẫn phải cố gắng thật nhiều
Nhưng tôi cảm thấy trong tôi
Cuộc đời là sự may mắn
Khi tôi được sống
Đúng với chính mình
Khi tôi được làm theo đam mê
Của chính tôi
Tôi đang hát vì
Bao nhiêu những người
Luôn yêu mến tôi
Tôi đang hát vì
Đam mê cháy bỏng trong tâm hồn tôi
Vì tôi là chính tôi không thể khác đâu
Nên đừng cố để thay đổi tôi
Tôi đang hát dành cho tôi
Và cho mọi người
Sẽ luôn nhớ mãi
Những phút giây vượt qua chông gai
Sẽ luôn nhớ mãi
Những tiếng nói bên tai
Nào hãy cố gắng vượt qua
Bạn có thể làm được
Vì tương lai đang ở phía trước
Để giờ đây
Tôi xin nói lên lời cảm ơn
Lời cảm ơn
Tôi đang hát vì
Bao nhiêu những người
Luôn yêu mến tôi
Tôi đang hát vì
Đam mê cháy bỏng trong tâm hồn tôi
Vì tôi là chính tôi không thể khác đâu
Nên đừng cố để thay đổi tôi
Tôi đang hát dành cho tôi
Và cho mọi người
Và cho mọi người
Và cho mọi người