Tôi Đã Yêu Lầm

Tôi Đã Yêu Lầm

Lời bài hát Tôi Đã Yêu Lầm

Đóng góp bởi

Ca khúc: Tôi Đã Yêu Lầm
Trình bày: Thái Phong Vũ
Giá như em
nói yêu thật lòng
Thì có lẽ ta
sẽ không buồn đau
Giá như em đừng yêu
thêm một người khác nữa
Thì có lẽ
mình đã không chia tay...
Ca khúc: Tôi Đã Yêu Lầm
Trình bày: Thái Phong Vũ
Buồn thay cho bạn thân
khi yêu đã yêu lầm
Yêu người ta
mà nào hay dối gian
Sao em lại tham lam
yêu một lúc hai người
Để giờ đây
tình ta đành thế thôi
Vì sao câu thuỷ chung
trong tim đã phai mờ
Cho dù yêu
cũng đành quay bước đi
Xem như một cơn mơ
mơ một giấc mơ buồn
Dù đau đớn
cũng phải buồn trôi...
Giá như em nói yêu thật lòng
Thì có lẽ ta
sẽ không buồn đau
Giá như em đừng yêu
thêm một người khác nữa
Thì có lẽ
mình đã không chia tay.
Giá như tôi
chẳng tin dại khờ
Và cứ nghĩ yêu
sẽ như là mơ
Sẽ không mang niềm đau
mang muộn phiền suốt kiếp
Giá như ta
đã chưa từng yêu nhau...
Ca khúc: Tôi Đã Yêu Lầm
Trình bày: Thái Phong Vũ
Buồn thay cho bạn thân
khi yêu đã yêu lầm
Yêu người ta
mà nào hay dối gian
Sao em lại tham lam
yêu một lúc hai người
Để giờ đây
tình ta đành thế thôi
Vì sao câu thuỷ chung
trong tim đã phai mờ
Cho dù yêu
cũng đành quay bước đi
Xem như một cơn mơ
mơ một giấc mơ buồn
Dù đau đớn
cũng phải buồn trôi...
Giá như em nói yêu thật lòng
Thì có lẽ ta
sẽ không buồn đau
Giá như em đừng yêu
thêm một người khác nữa
Thì có lẽ
mình đã không chia tay.
Giá như tôi
chẳng tin dại khờ
Và cứ nghĩ yêu
sẽ như là mơ.
Sẽ không mang niềm đau
mang muộn phiền suốt kiếp
Giá như ta
đã chưa từng yêu nhau...
Giá như em nói yêu thật lòng
Thì có lẽ ta
sẽ không buồn đau
Giá như em đừng yêu
thêm một người khác nữa
Thì có lẽ
mình đã không chia tay.
Giá như tôi
chẳng tin dại khờ
Và cứ nghĩ yêu
sẽ như là mơ.
Sẽ không mang niềm đau
mang muộn phiền suốt kiếp
Giá như ta
đã chưa từng yêu nhau...
Sẽ không mang niềm đau
mang muộn phiền suốt kiếp
Giá như ta...
Đã chưa từng yêu nhau...
Ca khúc: Tôi Đã Yêu Lầm
Trình bày: Thái Phong Vũ