Tội Cho Cô Gái Đó (Tropical House Remix Version)

Tội Cho Cô Gái Đó (Tropical House Remix Version)

Lời bài hát Tội Cho Cô Gái Đó (Tropical House Remix Version)

Đóng góp bởi

Và bao cô gái nữa
Và em thấy thương
Thương cho anh lúc này
Anh tệ lắm
Em đang cố gắng
Kìm nén mọi thứ lúc này
Anh với cô ấy
Anh nói yêu cô ấy rất nhiều
Anh tệ lắm
Anh biết không
Vì em đã từng được nghe
Câu nói đó với chính em
Và hứa chỉ nói với mỗi em
Em không thể tin
Tin là anh đổi thay
Em đã hy sinh
Dành mọi thứ đẹp nhất về anh
Bỏ ngoài tai
Những lời nói
Những câu chuyện cũ về anh
Nhưng hôm nay
Em đã thấy
Trước mắt em là gì đây
Tội cho cô gái đó
Tội cho cô gái đó
Anh tệ lắm
Tội cho cô gái đó
Lại một lần yêu anh
Tội cho cô gái đó
Lại một lần như em
Tội cho cô gái đó
Sắp hạnh phúc biết bao
Và rồi lại đau đớn
Như em ngay lúc này
Và bao cô gái nữa
Là anh kết thúc đây
Và bao nhiêu trái tim
Sẽ đau đớn vì anh
Và em thấy thương
Thương cho anh lúc này
Thương cho cảm giác cuộc sống của anh
Không biết thế nào là yêu