Tớ Thích Cậu Đến Nhường Nào Rồi Cậu Sẽ Biết Thôi / 我多喜欢你你会知道

Tớ Thích Cậu Đến Nhường Nào Rồi Cậu Sẽ Biết Thôi / 我多喜欢你你会知道

Lời bài hát Tớ Thích Cậu Đến Nhường Nào Rồi Cậu Sẽ Biết Thôi / 我多喜欢你你会知道

Đóng góp bởi

我喜歡你的眼睛 你的睫毛 你的冷傲 Wǒ xǐhuān nǐ de yǎnjīng nǐ de jíemáo nǐ de lěng'ào 我喜歡你的酒窩 你的嘴角 你的微笑 wǒ xǐhuān nǐ de jiǔwō nǐ de zuǐjiǎo nǐ de wéixìao 我喜歡你全世界都知道 嘲笑 別鬧 wǒ xǐhuān nǐ quán shìjìe dōu zhīdào cháoxìao bíe nào 我會繼續 請你準備好 wǒ hùi jìxù qǐng nǐ zhǔnbèi hǎo 我喜歡你的襯衫 你的手指 你的味道 wǒ xǐhuān nǐ de chènshān nǐ de shǒuzhǐ nǐ de wèidào 我想做你的棉襖 你的手套 你的心跳 wǒ xiǎng zùo nǐ de mían'ǎo nǐ de shǒutào nǐ de xīntìao 我喜歡你全世界都明了 煎熬 彆氣惱 wǒ xǐhuān nǐ quán shìjìe dōu míngliǎo jiān'áo bìe qìnǎo 我多耐心 請你等著瞧 wǒ duō nàixīn qǐng nǐ děngzhe qíao 喜歡你在每一刻 每一秒 xǐhuān nǐ zài měi yīkè měi yī miǎo 喜歡你在每一處 每一角 xǐhuān nǐ zài měi yī chù měi yījiǎo 喜歡你已變成習慣難以戒掉 xǐhuān nǐ yǐ bìanchéng xígùan nányǐ jìe dìao 我多喜歡你 我不知道 wǒ duō xǐhuān nǐ wǒ bù zhīdào 喜歡你讓下雨天 放晴了 xǐhuān nǐ ràng xìa yǔtiān fàngqíngle 喜歡你讓下雪天 溫暖了 xǐhuān nǐ ràng xìa xuě tiān wēnnuǎnle 喜歡你已變成信仰難以放掉 xǐhuān nǐ yǐ bìanchéng xìnyǎng nányǐ fàng dìao 我多喜歡你 你會知道 wǒ duō xǐhuān nǐ nǐ hùi zhīdào 我喜歡你打籃球 每個瞬間 都很閃耀 wǒ xǐhuān nǐ dǎ lánqíu měi gè shùnjiān dōu hěn shǎnyào 我喜歡你彈鋼琴 每個音符 都很美妙 wǒ xǐhuān nǐ dàn gāngqín měi gè yīnfú dōu hěn měimìao 我喜歡你陪我看書 分心看我 偷笑 wǒ xǐhuān nǐ péi wǒ kànshū fēn xīn kàn wǒ tōu xìao 翻頁遊戲 我配合你導 fān yè yóuxì wǒ pèihé nǐ dǎo 偶爾心情 感冒發燒 ǒu'ěr xīnqíng gǎnmào fāshāo 你是甜的藥 nǐ shì tían di yào 就算down到爆 jìusùan down dào bào 有你煩惱全消 yǒu nǐ fánnǎo quán xiāo 喜歡你在每一刻 每一秒 xǐhuān nǐ zài měi yīkè měi yī miǎo 喜歡你在每一處 每一角 xǐhuān nǐ zài měi yī chù měi yījiǎo 喜歡你已變成習慣難以戒掉 xǐhuān nǐ yǐ bìanchéng xígùan nányǐ jìe dìao 我多喜歡你 我不知道 wǒ duō xǐhuān nǐ wǒ bù zhīdào 喜歡你讓英文書 有趣了 xǐhuān nǐ ràng yīngwén shū yǒuqùle 喜歡你讓數學題 簡單了 xǐhuān nǐ ràng shùxúe tí jiǎndānle 喜歡你已變成信仰難以放掉 xǐhuān nǐ yǐ bìan chéng xìnyǎng nányǐ fàng dìao 我多喜歡你 你會知道 wǒ duō xǐhuān nǐ nǐ hùi zhīdào 我多喜歡你 你會知道 wǒ duō xǐhuān nǐ nǐ hùi zhīdào