Lời bài hát Tơ Duyên (Remix)

Đóng góp bởi

Đường mòn làng
Hôm nay đông vui.
Áo hoa màu vàng
Xanh đôi mươi
Tung tăng đưa người
Thương mến xa lạ.
Qua bến tình yêu
Trao gởi thân.
Người người cùng ra
Xem cô dâu nè.
Nói cô đẹp hiền
Ngoan xinh xinh.
Nhưng vui hơn là là
Anh rể quê nghèo.
Trong áo dài
Khăn đóng quê hương.
Đời nghèo mà vui cũng
Do tình nghèo là tơ.
Tơ sẽ xe duyên lòng mong
Thắm đời người thật thà.
Trời thương cho anh
Vui sống bên tiên nga.
Ôi! cao đẹp thay tấm
Lòng thủy chung.
Trên dương gian thương
Biết bao cuộc tình.
Chia tay nhau so sánh
Chuyện giàu nghèo.
Em thấy lòng xao
Xuyến đắng cay.
Em thấy lòng yêu
Mến anh hơn.
Đường mòn làng
Hôm nay đông vui.
Áo hoa màu vàng
Xanh đôi mươi
Tung tăng đưa người
Thương mến xa lạ.
Qua bến tình yêu
Trao gởi thân.
Người người cùng ra
Xem cô dâu nè.
Nói cô đẹp hiền
Ngoan xinh xinh.
Nhưng vui hơn là là
Anh rể quê nghèo.
Trong áo dài
Khăn đóng quê hương.
Đời nghèo mà vui cũng
Do tình nghèo là tơ.
Tơ sẽ xe duyên lòng mong
Thắm đời người thật thà.
Trời thương cho anh
Vui sống bên tiên nga.
Ôi! cao đẹp thay tấm
Lòng thủy chung.
Trên dương gian thương
Biết bao cuộc tình.
Chia tay nhau so sánh
Chuyện giàu nghèo.
Em thấy lòng xao
Xuyến đắng cay.
Em thấy lòng yêu
Mến anh hơn.
Em đang mong chờ anh tới.
Xin cưới vào mùa xuân.
Cho đời em thành vợ hiền.
Anh sẽ là chồng duyên.
Em đang mong chờ anh tới.
Xin cưới vào mùa xuân.
Cho đời em thành vợ hiền.
Anh sẽ là chồng duyên.