Tình Yêu Và Nỗi Nhớ

Tình Yêu Và Nỗi Nhớ

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tình Yêu Và Nỗi Nhớ

Đóng góp bởi

Đã bao đêm
Anh thức viết thư tình
Gửi trao em
Tình yêu và nỗi nhớ
Trong đêm khuya vắng
Anh nghe lòng
Mình sầu lắng
Ta xa nhau đã
Bao mùa qua
Ánh trăng khuya
Lẻ bóng đứng một mình
Gió bên hiên
Nhẹ ru làm nhớ thêm
Đêm nay không có
Em bên mình
Cùng sưởi ấm
Anh mơ ôm lấy
Em vào lòng
Anh gọi mãi
Tên em người ơi
Nhưng chỉ thấy
Sao xa ngút ngàn
Những câu hát
Những nỗi niềm riêng
Viết lên đây
Mong người sẽ thấy
Anh gởi gió
Yêu thương vào mây
Anh gởi mãi
Không sao lấp đầy
Nỗi trống vắng
Thao thức từng đêm
Thấy nghẹn ngào
Nhớ em dạt dào
Ánh trăng khuya
Lẻ bóng đứng một mình
Gió bên hiên
Nhẹ ru làm nhớ thêm
Đêm nay không có
Em bên mình
Cùng sưởi ấm
Anh mơ ôm lấy
Em vào lòng
Anh gọi mãi
Tên em người ơi
Nhưng chỉ thấy
Sao xa ngút ngàn
Những câu hát
Những nỗi niềm riêng
Viết lên đây
Mong người sẽ thấy
Anh gởi gió
Yêu thương vào mây
Anh gởi mãi
Không sao lấp đầy
Nỗi trống vắng
Thao thức từng đêm
Thấy nghẹn ngào
Nhớ em dạt dào
Anh gọi mãi
Tên em người ơi
Nhưng chỉ thấy
Sao xa ngút ngàn
Những câu hát
Những nỗi niềm riêng
Viết lên đây
Mong người sẽ thấy
Anh gởi gió
Yêu thương vào mây
Anh gởi mãi
Không sao lấp đầy
Nỗi trống vắng
Thao thức từng đêm
Thấy nghẹn ngào
Nhớ em dạt dào
Nỗi trống vắng
Thao thức từng đêm
Thấy nhớ em dạt dào