Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao

Lời bài hát Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao

Đóng góp bởi

Thôi hết rồi người đã xa tôi Quên hết lời thề ngày xa xôi Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi Nghe thời gian bước đi bồi hồi Hai ta cùng chung lối Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau Nay chỉ còn là niềm thương đau Sao tình yêu hóa ra hận sầu Sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào Sao cuộc đời tựa chiêm bao Hết những ước mơ lệ tuôn gối nhòa Đêm dài rưng rưng nhớ Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái Để mình em đắng cay Anh biết cho chăng Anh nói rằng trọn đời yêu em Sao nỡ đành lòng nào lại quên Câu tình yêu giữ không nhạt màu Câu mình thương đến khi bạc đầu Bây giờ trả lại trăng sao Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau Nay chỉ còn là niềm thương đau Sao tình yêu hóa ra hận sầu Sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào Sao cuộc đời tựa chiêm bao Hết những ước mơ lệ tuôn gối nhòa Đêm dài rưng rưng nhớ Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái Để mình em đắng cay Anh biết cho chăng Anh nói rằng trọn đời yêu em Sao nỡ đành lòng nào lại quên Câu tình yêu giữ không nhạt màu Câu mình thương đến khi bạc đầu Bây giờ trả lại trăng sao Câu tình yêu giữ không nhạt màu Câu mình thương đến khi bạc đầu Bây giờ trả lại trăng sao