Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao

Lời bài hát Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao

Đóng góp bởi

Thôi hết rồi
Người đã xa tôi
Quên hết lời
Thề ngày xa xôi
Quên đường xưa
Lối qua ngậm ngùi
Nghe thời gian
Bước đi bồi hồi
Hai ta cùng chung lối
Ôi những kỷ niệm
Ngày bên nhau
Nay chỉ còn
Là niềm thương đau
Sao tình yêu
Hóa ra hận sầu
Sao dịu êm
Hóa ra nghẹn ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm bao
Đếm những ước mơ
Lệ tuôn gối nhỏ
Đêm dài rưng rưng nhớ
Cuộc đời từ đây
U buồn ngang trái
Để mình anh đắng cay
Em nhớ hay chăng
Em nói rằng
Trọn đời yêu anh
Sao nỡ đành lòng
Nào lại quên
Câu tình yêu
Giữ không nhạt màu
Câu mình thương
Đến khi bạc đầu
Bây giờ trả lại trăng sao
Ôi những kỷ niệm
Ngày bên nhau
Nay chỉ còn
Là niềm thương đau
Sao tình yêu
Hóa ra hận sầu
Sao dịu êm
Hóa ra nghẹn ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm bao
Đếm những ước mơ
Lệ tuôn gối nhỏ
Đêm dài rưng rưng nhớ
Cuộc đời từ đây
U buồn ngang trái
Để mình anh đắng cay
Em nhớ hay chăng
Em nói rằng
Trọn đời yêu anh
Sao nỡ đành lòng
Nào lại quên
Câu tình yêu
Giữ không nhạt màu
Câu mình thương
Đến khi bạc đầu
Bây giờ trả lại trăng sao
Câu tình yêu
Giữ không nhạt màu
Câu mình thương
Đến khi bạc đầu
Bây giờ trả lại trăng sao