Tinh Yeu Mang Theo

Tinh Yeu Mang Theo

Lời bài hát Tinh Yeu Mang Theo

Đóng góp bởi

Cùng anh đi
Trên con đường xưa
Chung lần cuối
Gượng cười không nói
Cho lòng vấn vương
Rời vòng tay cuối
Thơm mùi tóc em
Như hôm nào
Trong cơn mê
Còn ngất ngây
Ngày mai thôi
Đôi ta lìa xa
Anh còn nhớ
Thật lòng em muốn
Ta nhìn thấy nhau
Chớ quên mau
Câu yêu thương
Em với anh hôm nào
Đành nhìn anh
Lòng em đau nhói
Ngày đôi ta biệt ly
Giọt buồn chia đôi đường đi
Lệ em tuôn ướt mi
Mưa giăng lối anh về
Trái đất như ngừng quay
Sao mưa vẫn rơi vô tình
Mình cô đơn
Đành thôi quay bước
Thầm cầu mong anh được vui
Ở nơi phương trời xa
Có bao giờ anh nhớ
Em đang mong chờ
Vẫn mong anh về đây
Chung với em đêm ngày
Tình yêu kia
Mãi luôn mang theo
Suốt một đời
Cùng anh đi
Trên con đường xưa
Chung lần cuối
Gượng cười không nói
Cho lòng vấn vương
Rời vòng tay cuối
Thơm mùi tóc em
Như hôm nào
Trong cơn mê
Còn ngất ngây
Ngày mai thôi
Đôi ta lìa xa
Anh còn nhớ
Thật lòng em muốn
Ta nhìn thấy nhau
Chớ quên mau
Câu yêu thương
Em với anh hôm nào
Đành nhìn anh
Lòng em đau nhói
Ngày đôi ta biệt ly
Giọt buồn chia đôi đường đi
Lệ em tuôn ướt mi
Mưa giăng lối anh về
Trái đất như ngừng quay
Sao mưa vẫn rơi vô tình
Mình cô đơn
Đành thôi quay bước
Thầm cầu mong anh được vui
Ở nơi phương trời xa
Có bao giờ anh nhớ
Em đang mong chờ
Vẫn mong anh về đây
Chung với em đêm ngày
Tình yêu kia
Mãi luôn mang theo
Suốt một đời
Ngày đôi ta biệt ly
Giọt buồn chia đôi đường đi
Lệ em tuôn ướt mi
Mưa giăng lối anh về
Trái đất như ngừng quay
Sao mưa vẫn rơi vô tình
Mình cô đơn
Đành thôi quay bước
Thầm cầu mong anh được vui
Ở nơi phương trời xa
Có bao giờ anh nhớ
Em đang mong chờ
Vẫn mong anh về đây
Chung với em đêm ngày
Tình yêu kia
Mãi luôn mang theo
Suốt một đời