Tình Yêu Là Gì Remix

Tình Yêu Là Gì Remix

Lời bài hát Tình Yêu Là Gì Remix

Đóng góp bởi

Tình yêu mới hôm qua vẫn còn đây
Vì ngọt ấm đôi môi hương nồng say
Tình yêu đã trao nhau tháng ngày êm đềm
Và rồi bỗng dưng em đổi thay
Tìm cuộc vui bên ai kia quên mối tình anh
Vì sao thế hỡi nhân gian
Có thấu chăng nỗi lòng
Giờ em mãi nơi đâu phương trời nào
Tìm em chốn xa xôi hỡi người ơi
Sầu lê bước trong đêm
Nghe lòng hoang lạnh
Tìm trong chén men say
Xóa tan niềm đau
Nhưng không thể quên được em
Thầm mong chúc cho em bên người vui
Kỷ niệm của đôi ta xem như giấc mộng trôi
Tình là sầu vạn lối đời là cuộc tình ta
Hỡi nhân gian tình yêu là gì
Tình yêu mới hôm qua vẫn còn đây
Vì ngọt ấm đôi môi hương nồng say
Tình yêu đã trao nhau tháng ngày êm đềm
Và rồi bỗng dưng em đổi thay
Tìm cuộc vui bên ai kia quên mối tình anh
Vì sao thế hỡi nhân gian
Có thấu chăng nỗi lòng
Giờ em mãi nơi đâu phương trời nào
Tìm em chốn xa xôi hỡi người ơi
Sầu lê bước trong đêm
Nghe lòng hoang lạnh
Tìm trong chén men say
Xóa tan niềm đau
Nhưng không thể quên được em
Thầm mong chúc cho em bên người vui
Kỷ niệm của đôi ta xem như giấc mộng trôi
Tình là sầu vạn lối đời là cuộc tình ta
Hỡi nhân gian tình yêu là gì
Giờ em mãi nơi đâu phương trời nào
Tìm em chốn xa xôi hỡi người ơi
Sầu lê bước trong đêm
Nghe lòng hoang lạnh
Tìm trong chén men say
Xóa tan niềm đau
Nhưng không thể quên được em
Thầm mong chúc cho em bên người vui
Kỷ niệm của đôi ta xem như giấc mộng trôi
Tình là sầu vạn lối đời là cuộc tình ta
Hỡi nhân gian tình yêu là gì