Tình Yêu Được Gì Và Mất Gì

Tình Yêu Được Gì Và Mất Gì

Lời bài hát Tình Yêu Được Gì Và Mất Gì

Đóng góp bởi

Tình yêu
Cố giữ cho nhau bằng mọi cách
Khi đã hết yêu thì oán trách
Cũng chỉ tạo ra nhiều khoảng cách
Tình yêu
Mang đến cho ta nhiều cảm giác
Cũng khiến cho ta phải chua chát
Ai cũng phải chịu nhiều mất mát
Khi mới yêu nhau ai cũng mong rằng
Sẽ vượt qua tất cả những khó khăn
Nhưng mấy ai làm được
Để được của nhau và mai sau
Ở đời đâu ai biết được
Số phận rồi sẽ thế nào
Nhưng ta luôn nhớ một điều
Khi yêu đừng nên gian dối
Hạnh phúc chỉ đến với ai
Biết yêu và biết hy sinh
Dám vượt qua cả số phận
Để giữ hạnh phúc cho mình
Tình yêu
Cố giữ cho nhau bằng mọi cách
Khi đã hết yêu thì oán trách
Cũng chỉ tạo ra nhiều khoảng cách
Tình yêu
Mang đến cho ta nhiều cảm giác
Cũng khiến cho ta phải chua chát
Ai cũng phải chịu nhiều mất mát
Khi mới yêu nhau ai cũng mong rằng
Sẽ vượt qua tất cả những khó khăn
Nhưng mấy ai làm được
Để được của nhau và mai sau
Ở đời đâu ai biết được
Số phận rồi sẽ thế nào
Nhưng ta luôn nhớ một điều
Khi yêu đừng nên gian dối
Hạnh phúc chỉ đến với ai
Biết yêu và biết hy sinh
Dám vượt qua cả số phận
Để giữ hạnh phúc cho mình
Ở đời đâu ai biết được
Số phận rồi sẽ thế nào
Nhưng ta luôn nhớ một điều
Khi yêu đừng nên gian dối
Hạnh phúc chỉ đến với ai
Biết yêu và biết hy sinh
Dám vượt qua cả số phận
Để giữ hạnh phúc cho mình