Tình Yêu Của Tôi (Remix)

Tình Yêu Của Tôi (Remix)

Lời bài hát Tình Yêu Của Tôi (Remix)

Đóng góp bởi

Lời hát vang vào đêm
Ngàn lời tình ấm êm
Bao lân lân say đắm
Mộng tình yêu ngây ngất
Có anh trong vòng tay
Cuộc đời bừng sáng lên
Môi hôn anh trao khi
Khúc nhạc đang rộn rã
Khi yêu câu ca bay vút
Cao lên muôn vì sao
Con tim nó đã rung
Trong đam mê khúc vui
Có lúc thấy lòng chợt bồi hồi
Lỡ yêu thương thoáng mây
Người yêu của tôi ơi
Cõi tình ấm êm
Mặc cho mưa bão
Giăng giăng giữa đời
Tình yêu của tôi ơi
Bên người giấu yêu
Tim em trao người
Một người mà thôi.
Người yêu của tôi ơi
Giấc mộng của tôi
Thật say đắm tay trong tay người
Tình yêu của tôi ơi
Bên người giấu yêu
Tim em trao người
Một người mà thôi.
Lời hát vang vào đêm
Ngàn lời tình ấm êm
Bao lân lân say đắm
Mộng tình yêu ngây ngất
Có anh trong vòng tay
Cuộc đời bừng sáng lên
Môi hôn anh trao khi
Khúc nhạc đang rộn rã
Khi yêu câu ca bay vút
Cao lên muôn vì sao
Con tim nó đã rung
Trong đam mê khúc vui
Có lúc thấy lòng chợt bồi hồi
Lỡ yêu thương thoáng mây
Người yêu của tôi ơi
Cõi tình ấm êm
Mặc cho mưa bão
Giăng giăng giữa đời
Tình yêu của tôi ơi
Bên người giấu yêu
Tim em trao người
Một người mà thôi
Người yêu của tôi ơi
Giấc mộng của tôi
Thật say đắm tay trong tay người
Tình yêu của tôi ơi
Bên người giấu yêu
Tim em trao người
Một người mà thôi
Người yêu của tôi ơi
Cõi tình ấm êm
Mặc cho mưa bão
Giăng giăng giữa đời
Tình yêu của tôi ơi
Bên người giấu yêu
Tim em trao người
Một người mà thôi
Người yêu của tôi ơi
Giấc mộng của tôi
Thật say đắm tay trong tay người
Tình yêu của tôi ơi
Bên người giấu yêu
Tim em trao người
Một người mà thôi