Tình Xưa Vụng Dại

Tình Xưa Vụng Dại

Lời bài hát Tình Xưa Vụng Dại

Đóng góp bởi

Giờ còn gì đâu...
Vầng trăng xưa phai màu
Dỡ dang hết mối duyên.. đầu..
Trời làm mưa ngâu
Cho mắt em u sầu
Khi mình cách xa nhau
Biết sẽ về đâu
Trong đìu hiu lạnh giá
Dư âm hồi chuông đỗ
Nghe chạnh lòng thương
Cố... nhân.....
Ta xa nhau
Biết tìm em chốn nao
Mắt lệ sao tuôn trào
Nghẹn ngào giây phút chia ly
Em ra đi
Giáo đường xưa buồn lắm
Chuông nhà thờ vang vọng
Tiếng lòng vào.. mênh.. mong...
Nụ hồng tàn phai
Tình yêu xưa vụng dại
Từ khi em bước theo chồng
Rượu nồng không say
Sao tái tê đêm dài
U hoài có ai hay....
Cố níu thời gian
Nhưng thời gian lặng lẽ
Trôi đi vào vô tận
Cho lòng buồn
Thương cố nhân.
Giờ còn gì đâu...
Vầng trăng xưa phai màu
Dỡ dang hết mối duyên.. đầu..
Trời làm mưa ngâu
Cho mắt em u sầu
Khi mình cách xa nhau
Biết sẽ về đâu
Trong đìu hiu lạnh giá
Dư âm hồi chuông đỗ
Nghe chạnh lòng thương
Cố... nhân...
Ta xa nhau
Biết tìm em chốn nao
Mắt lệ sao tuôn trào
Nghẹn ngào giây phút chia ly
Em ra đi
Giáo đường xưa buồn lắm
Chuông nhà thờ vang vọng
Tiếng lòng vào.. mênh.. mong...
Nụ hồng tàn phai
Tình yêu xưa vụng dại
Từ khi em bước theo chồng
Rượu nồng không say
Sao tái tê đêm dài
U hoài có ai hay....
Cố níu thời gian
Nhưng thời gian lặng lẽ
Trôi đi vào vô tận
Cho lòng buồn
Thương cố nhân.
Cố níu thời gian
Nhưng thời gian lặng lẽ
Trôi đi vào vô tận
Cho lòng buồn
Thương cố nhân.
Cố níu thời gian
Nhưng thời gian lặng lẽ
Trôi đi vào vô tận
Cho lòng buồn
Thương cố nhân.
Cố níu thời gian
Nhưng thời gian lặng lẽ
Trôi đi vào vô tận
Cho lòng buồn
Thương cố nhân.