Tình Về Nơi Đâu

Tình Về Nơi Đâu

Lời bài hát Tình Về Nơi Đâu

Đóng góp bởi

Bâng khuâng trong đêm thật dài Ở nơi niềm vui đã xa Tình mình như đang vô vọng Cho ta thao thức đêm dài Đưa nhau qua cơn mộng buồn Màn đêm càng thêm cách xa Mình lặng im đến lúc nào Nghe anh nghe anh đêm nay. No more hiding, break the silence now Do we quit or try to work things out. Where do we go?Tình mình về đâu hỡi em? nhau. Are we ready to just give it up Should we turn our back on love Or should we stand within. Chẳng đành lòng buông cánh tay Mà chỉ mình anh sao biết quay lại Ngày nào say đắm vô vàn Tại sao mình xa cách nhau. Where do we go? Người ơi... Where do we go? Em hỡi... Where do we go? Về đâu... Yêu thương cho tới nơi đâu. If we begin on where we are Try to mend the problems now We've been looking forward instead of looking back I don't wanna play it safe cos's wanna cross the line Feel just like we're standing, we're running out of time. Đừng lặng im nữa một lần thôi hỡi người. Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão. Where do we go? Người ơi... Where do we go? Em hỡi... Where do we go? Về đâu... Yêu thương cho tới nơi đâu. Where do we go? Người ơi... Where do we go? Em hỡi... Where do we go? Về đâu... Yêu thương cho tới nơi đâu. No more hiding, break the silence now. Cuộc tình ta sẽ cùng vượt qua giông bão. Where do we go from here?Tình mình về đâu hỡi em. Are we ready to just give it up Should we turn our back on love Or should we stand within. Chẳng đành lòng buông cánh tay Mà chỉ mình anh sao biết quay lại Ngày nào say đắm vô vàn Tại sao mình xa cách nhau. Tình về nơi đâu? Where do we go? Tình về nơi đâu? Just tell me Tình về nơi đâu? Về đâu... Where do we go from here? Tình về nơi đâu? Người ơi... (Tell me) Tình về nơi đâu? Em hỡi... Tình về nơi đâu? Can go on like this Yêu thương cho tới nơi đâu.