Tình Trên Thế Gian

Tình Trên Thế Gian

Lời bài hát Tình Trên Thế Gian

Đóng góp bởi

Hỏi khắp thế gian
Tình yêu là gì
Mà khi chia ly
Lệ hoen bờ mi
Tình như vầng thơ
Cho ta mộng mơ
Mấy ai yêu không dại khờ
Đời vẫn yêu nhau
Trong những ngọt ngào
Dù cho mai sao
Đời ta ra sao
Tình yêu mong manh
Tình yêu dễ vỡ
Con tim chết trong đợi chờ
Tình ta xin vẫn mãi mãi phôi phai
Cố quên đi
Những ngày tháng dại khờ
Người cho bao đam mê
Những ngày buồn lê thê
Em ơi cuộc đời vẫn thế
Buồn đau năm tháng
Cũng sẽ đi qua
Chỉ còn lại đây
Những nỗi buồn phiền
Người ơi xin quên đi
Dù lệ hoen cay bờ mi
Thế gian ơi tình là chi
Hỏi khắp thế gian
Tình yêu là gì
Mà khi chia ly
Lệ hoen bờ mi
Tình như vầng thơ
Cho ta mộng mơ
Mấy ai yêu không dại khờ
Đời vẫn yêu nhau
Trong những ngọt ngào
Dù cho mai sao
Đời ta ra sao
Tình yêu mong manh
Tình yêu dễ vỡ
Con tim chết trong đợi chờ
Tình ta xin vẫn mãi mãi phôi phai
Cố quên đi
Những ngày tháng dại khờ
Người cho bao đam mê
Những ngày buồn lê thê
Em ơi cuộc đời vẫn thế
Buồn đau năm tháng
Cũng sẽ đi qua
Chỉ còn lại đây
Những nỗi buồn phiền
Người ơi xin quên đi
Dù lệ hoen cay bờ mi
Thế gian ơi tình là chi
Tình ta xin vẫn mãi mãi phôi phai
Cố quên đi
Những ngày tháng dại khờ
Người cho bao đam mê
Những ngày buồn lê thê
Em ơi cuộc đời vẫn thế
Buồn đau năm tháng
Cũng sẽ, cũng sẽ đi qua
Chỉ còn lại đây
Những nỗi buồn phiền
Người ơi xin quên đi
Dù lệ hoen cay bờ mi
Thế gian ơi tình là chi
Người ơi xin quên đi
Dù lệ hoen cay bờ mi
Thế gian ơi tình là chi