Tình Thương Mến Thương

Tình Thương Mến Thương

Lời bài hát Tình Thương Mến Thương

Đóng góp bởi

Anh em mình
Lâu lâu
Mới gặp nhau
Mà đã gặp nhau
Là không say không về
Uống cho
Vui tình huynh đệ
Chứ dễ gì
Có dịp
Mà gặp nhau
Mới hôm nào
Mình chung.. lớp chung vui
Thời gian trôi nhanh
Tóc xanh đã bạc đời
Bây giờ
Thì mỗi đứa một nơi
Gặp nhau là chơi xả láng
Sáng mai... về... sớm....
Nào dzô dzô dzô
Một ly tình thương mến thương
Dzô dzô dzô
Cùng vui cho hết đêm này
Chúc cho tình nghĩa
Đong đầy
Bạn vui thế này
Uống hoài đâu có say
Nào 1 2 dzô
Mình dzô 100%
Dzô dzô dzô
Cùng vui cho hết chai này
Rượu tình
Rượu nghĩa là đây
Chung vui đêm này
Cho trọn tình yêu thương.
Anh em mình
Lâu lâu
Mới gặp nhau
Mà đã gặp nhau
Là không say không về
Uống cho
Vui tình huynh đệ
Chứ dễ gì
Có dịp
Mà gặp nhau
Mới hôm nào
Mình chung.. lớp chung vui
Thời gian trôi nhanh
Tóc xanh đã bạc đời
Bây giờ
Thì mỗi đứa một nơi
Gặp nhau là chơi xả láng
Sáng mai... về... sớm....
Nào dzô dzô dzô
Một ly tình thương mến thương
Dzô dzô dzô
Cùng vui cho hết đêm này
Chúc cho tình nghĩa
Đong đầy
Bạn vui thế này
Uống hoài đâu có say
Nào 1 2 dzô
Mình dzô 100%
Dzô dzô dzô
Cùng vui cho hết chai này
Rượu tình
Rượu nghĩa là đây
Chung vui đêm này
Cho trọn tình yêu thương.
Nào dzô dzô dzô
Một ly tình thương mến thương
Dzô dzô dzô
Cùng vui cho hết đêm này
Chúc cho tình nghĩa
Đong đầy
Bạn vui thế này
Uống hoài đâu có say
Nào 1 2 dzô
Mình dzô 100%
Dzô dzô dzô
Cùng vui cho hết chai này
Rượu tình
Rượu nghĩa là đây
Chung vui đêm này
Cho trọn tình yêu thương...
Rượu tình
Rượu nghĩa là đây
Chung vui đêm này
Cho trọn tình thương mến thương....