Tình Thơ

Tình Thơ

Lời bài hát Tình Thơ

Đóng góp bởi

Hàng ghế đá
Xanh tàng cây góc sân trường
Hành lang ấy
Xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng
Ngày tháng chờ mong
Dòng lưu bút
Chưa kịp ghi đã ướt nhòe
Nhành hoa thắm
Chưa kịp trao tay một lần
Kỷ niệm đó
Trong chiều mưa tan trường
Hai đứa chung đường
Sao nghe vấn vương
Bao yêu thương trong ta tìm về
Một thoáng trường xưa
Đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng
Trong tim một thời
Tìm bước ngày xưa ướt mưa
Người còn đâu nữa
Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi
Khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ
Khi xưa một mối tình thơ
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ
Khi xưa một mối tình thơ
Hàng ghế đá
Xanh tàng cây góc sân trường
Hành lang ấy
Xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng
Ngày tháng chờ mong
Dòng lưu bút
Chưa kịp ghi đã ướt nhòe
Nhành hoa thắm
Chưa kịp trao tay một lần
Kỷ niệm đó
Trong chiều mưa tan trường
Hai đứa chung đường
Sao nghe vấn vương
Bao yêu thương trong ta tìm về
Một thoáng trường xưa
Đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng
Trong tim một thời
Tìm bước ngày xưa ướt mưa
Người còn đâu nữa
Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi
Khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ
Khi xưa một mối tình thơ
Bao yêu thương trong ta tìm về
Một thoáng trường xưa
Đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng
Trong tim một thời
Tìm bước ngày xưa ướt mưa
Người còn đâu nữa
Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi
Khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ
Khi xưa một mối tình thơ