Tình Theo Bến Đỗ

Tình Theo Bến Đỗ

Lời bài hát Tình Theo Bến Đỗ

Đóng góp bởi

Lần đầu gặp anh Em biết yêu câu dài lâu Anh hứa mùa sau Mình nên duyên bạc đầu Đề rồi từng đêm Anh ôm tình Trong thương nhớ Lạnh lùng khi gió đông sang Đã mấy mùa qua ngỡ ngàng. Thà rằng ngày xưa Không đón đưa nhau Về đâu Duyên sắp thành câu Vì đâu giờ bẽ bàng Đành rằng hợp tan Chia đôi dòng xuôi hai lối Đề mình anh bước đơn côi Anh bên đời Xứ người buồn không Em ơi ! Em ơi...... Tình theo bến đỗ Là tình không bến chờ Xin một lần trong mơ Tìm lại ngày thơ Những ngày ta chung bước Mình dìu nhau đi Cho hết đường.. tình.. yêu..... Giờ câu dài lâu Em chỉ yêu trong mộng... mơ..... Xin chép thành thơ Tình lỡ hẹn ban... đầu.... Một lần yêu nhau Em mang tình theo bến đỗ Là lần tan nát tim anh Gió đông nào Ru tình về.... khơi...... Thà rằng ngày xưa Không đón đưa nhau Về đâu Duyên sắp thành câu Vì đâu giờ bẽ bàng Đành rằng hợp tan Chia đôi dòng xuôi hai lối Để mình anh bước đơn côi Anh bên đời Xứ người buồn... không Em ơi ! Em ơi...... Tình theo bến đỗ Là tình không bến chờ Xin một lần trong mơ Tìm lại ngày thơ Những ngày ta chung bước Mình dìu nhau đi Cho hết đường.. tình.. yêu..... Giờ câu dài lâu Em chỉ yêu trong mộng... mơ..... Xin chép thành thơ Tình lỡ hẹn ban... đầu.... Một lần yêu nhau Em mang tình theo bến đỗ Là lần tan nát tim anh Gió đông nào Ru tình về.... khơi...... Một lần yêu nhau Em mang tình theo bến đỗ Là lần tan nát tim anh Gió đông nào Ru tình về.... khơi......