Tình Sắc Muôn Màu

Tình Sắc Muôn Màu

Lời bài hát Tình Sắc Muôn Màu

Đóng góp bởi

Người ơi
cùng em
nhìn lên
bảy sắc cầu vồng
Màu xanh xanh rừng cây
hòa với màu lam núi đồi
Và kia
màu trắng mây trời
cho em mơ ước thần tiên
bay vào tương lai
bằng con tim
màu đỏ vào đời
Kìa anh
màu tím
hoàng hôn
ai đứng đợi chờ
Màu vàng tươi đẹp sao
màu lúa
ai đang gặt về
Và thương
màu xanh biển mặn
Cho em
đôi cánh hải âu
bay về bên anh
Tặng anh
bảy sắc cầu vồng
Hỡi
người yêu hỡi
cùng em
bay lên bầu trời
Hỡi
người yêu hỡi
cùng em
bay vào tương lai
Xanh đỏ trắng vàng
là muôn sắc hương cho đời
Là sắc cầu vồng rực rỡ
người ơi
Hỡi
người yêu hỡi
đã cho
em yêu cuộc đời
Hỡi
người yêu hỡi
đã cho
em được bên anh
Biển núi đất trời
làm ra
thế gian cho đời
Còn sắc cầu vồng rực rỡ
cho em yêu người
Người ơi
cùng em
nhìn lên
bảy sắc cầu vồng
Màu xanh xanh rừng cây
hòa với màu lam núi đồi
Và kia
màu trắng mây trời
cho em mơ ước thần tiên
bay vào tương lai
bằng con tim
màu đỏ vào đời
Kìa anh
màu tím
hoàng hôn
ai đứng đợi chờ
Màu vàng tươi đẹp sao
màu lúa
ai đang gặt về
Và thương
màu xanh biển mặn
Cho em
đôi cánh hải âu
bay về bên anh
Tặng anh
bảy sắc cầu vồng
Hỡi
người yêu hỡi
cùng em
bay lên bầu trời
Hỡi
người yêu hỡi
cùng em
bay vào tương lai
Xanh đỏ trắng vàng
là muôn sắc hương cho đời
Là sắc cầu vồng rực rỡ
người ơi
Hỡi
người yêu hỡi
đã cho
em yêu cuộc đời
Hỡi
người yêu hỡi
đã cho
em được bên anh
Biển núi đất trời
làm ra
thế gian cho đời
Còn sắc cầu vồng rực rỡ
cho em yêu người
Hỡi
người yêu hỡi
cùng em
bay lên bầu trời
Hỡi
người yêu hỡi
cùng em
bay vào tương lai
Xanh đỏ trắng vàng
là muôn sắc hương cho đời
Là sắc cầu vồng rực rỡ
người ơi
Hỡi
người yêu hỡi
đã cho
em yêu cuộc đời
Hỡi
người yêu hỡi
đã cho
em được bên anh
Biển núi đất trời
làm ra
thế gian cho đời
Còn sắc cầu vồng rực rỡ
cho em yêu người
Còn sắc cầu vồng rực rỡ
cho em
yêu người