Tình Phôi Phai

Tình Phôi Phai

Lời bài hát Tình Phôi Phai

Đóng góp bởi

Yêu tôi đã yêu ai rồi
Tôi đã yêu ai rồi
Tôi yêu hết con tim
Yêu tôi đã mơ mộng nhiều
Tôi biết duyên không thành
Sao tôi hoài vấn vương
Khi tôi đã hiểu được rồi
Tôi đã biết được tình
Tình yêu nhiều trái ngang
Dù cho yêu cả con tim
Yêu thật chân thành
Nhưng người làm ngơ
Khi yêu tôi trao ra rất nhiều
Nhưng nhận chẳng bao nhiều
Khi yêu tôi trao hết con tim
Tôi trao hết tâm hồn
Cho người mình yêu
Ai ai đã quên tôi rồi
Ai đã phụ tôi rồi
Kỷ niệm xưa còn nhớ chăng
Tình yêu sao lắm muộn phiền
Sao lắm thương sầu
Khi tình nhạt phai
Tôi xin chúc chúc cho người
Hạnh phúc hạnh phúc bên người
Bên người dấu yêu
Còn tôi với chiếc bóng đơn côi
Vài giọt lệ sầu nhớ hình bóng xưa
Khi yêu tôi trao ra rất nhiều
Nhưng nhận chẳng bao nhiều
Khi yêu tôi trao hết con tim
Tôi trao hết tâm hồn
Cho người mình yêu
Ai ai đã quên tôi rồi
Ai đã phụ tôi rồi
Kỷ niệm xưa còn nhớ chăng
Tình yêu sao lắm muộn phiền
Sao lắm thương sầu
Khi tình nhạt phai
Tôi xin chúc chúc cho người
Hạnh phúc hạnh phúc bên người
Bên người dấu yêu
Còn tôi với chiếc bóng đơn côi
Vài giọt lệ sầu nhớ hình bóng xưa
Còn tôi với chiếc bóng đơn côi
Vài giọt lệ sầu
Nhớ hình bóng xưa