Tình Như Ý

Tình Như Ý

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tình Như Ý

Đóng góp bởi

Những năm tháng này
Biết sao lấp đầy
Tình bỗng như mây
Trôi mãi không tìm thấy
Từng ngày êm ấm
Tình ngỡ trăm năm
Đến nay xót xa hiểu ra
Anh sai lầm
Anh không bất ngờ
Khi em hững hờ
Vì thời gian qua đã khác
Những ngày xưa
Lòng buồn tê tái
Thầm nhắc tên em
Tìm về từng ngày
Anh đang lê bước trong màn đêm
Người nỡ quên mau
Quay mặt đi không tiếc chi
Bất chấp sai lầm
Em cuốn theo bao cuộc chơi
Thầm dõi theo em
Nhưng làm sao anh giữ lấy
Ngần ấy năm trời
Đành kết thúc buông tay
Nào dám mơ chi
Cho bao ngày sau ta có nhau
Kết thúc cuộc tình
Anh bước đi trong lặng thinh
Dù có ra sao
Xin em đừng buông lời lí trí
Hãy nhìn lại mình
Và chặn đường tình ta đã đi
Những năm tháng này
Biết sao lấp đầy
Tình bỗng như mây
Trôi mãi không tìm thấy
Từng ngày êm ấm
Tình ngỡ trăm năm
Đến nay xót xa hiểu ra
Anh sai lầm
Anh không bất ngờ
Khi em hững hờ
Vì thời gian qua đã khác
Những ngày xưa
Lòng buồn tê tái
Thầm nhắc tên em
Tìm về từng ngày
Anh đang lê bước trong màn đêm
Người nỡ quên mau
Quay mặt đi không tiếc chi
Bất chấp sai lầm
Em cuốn theo bao cuộc chơi
Thầm dõi theo em
Nhưng làm sao anh giữ lấy
Ngần ấy năm trời
Đành kết thúc buông tay
Nào dám mơ chi
Cho bao ngày sau ta có nhau
Kết thúc cuộc tình
Anh bước đi trong lặng thinh
Dù có ra sao
Xin em đừng buông lời lí trí
Hãy nhìn lại mình
Và chặn đường tình ta đã đi
Người nỡ quên mau
Quay mặt đi không tiếc chi
Bất chấp sai lầm
Em cuốn theo bao cuộc chơi
Thầm dõi theo em
Nhưng làm sao anh giữ lấy
Ngần ấy năm trời
Đành kết thúc buông tay
Nào dám mơ chi
Cho bao ngày sau ta có nhau
Kết thúc cuộc tình
Anh bước đi trong lặng thinh
Dù có ra sao
Xin em đừng buông lời lí trí
Hãy nhìn lại mình
Và chặn đường tình ta đã đi
Dù tình ta kết thúc rồi
Vẫn mong tương lai em chọn
Như ý