Tình Nhòa (Remix)

Tình Nhòa (Remix)

Lời bài hát Tình Nhòa (Remix)

Đóng góp bởi

Chạm mặt nhau
Cùng trên con phố quen ngày xưa
Vội qua nhanh dưới những hạt mưa
Nặng bờ vai nhói đau
Đường em đi
Giờ đã có bước ai cạnh bên
Giờ chẳng còn nhớ nhau gì thêm
Chẳng còn mơ mỗi đêm
Có hay chăng
Một tình yêu vĩnh hằng
Có hay chăng
Những ước nguyện cùng nhau
Có sao đâu
Dù năm tháng trôi mau
Thì anh vẫn yêu em
Yêu là gì
Mà thời gian lấy đi
Thương là gì
Mà tình vẫn phân ly
Có ai ngờ
Một người vẫn mong chờ
Dù năm tháng cuốn trôi
Về nơi xa
Cùng em đi
Giờ đã có bước ai cạnh bên
Giờ chẳng còn nhớ nhau gì thêm
Chẳng còn mơ mỗi đêm
Ở bên hiên
Cây phượng đã ra hoa
Nhớ xưa anh thường cài tóc mềm
Giờ phượng rơi
Từng chiếc lá bên thềm
Người có biết chăng
Có hay chăng
Một tình yêu vĩnh hằng
Có hay chăng
Những ước nguyện cùng nhau
Có sao đâu
Dù năm tháng trôi mau
Thì anh vẫn yêu em
Yêu là gì
Mà thời gian lấy đi
Thương là gì
Mà tình vẫn phân ly
Có ai ngờ
Một người vẫn mong chờ
Dù năm tháng cuốn trôi
Về nơi xa