Tình Nghĩa Phu Thê

Tình Nghĩa Phu Thê

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tình Nghĩa Phu Thê

Đóng góp bởi

Biết tình ta hết rồi
Sao lòng còn đau khi anh quên hẹn ước
Mặn nồng nghĩa trầu cau
Mà anh nỡ đành sao
Bước đi tìm sang giàu
Đường tình đôi ngã
Số duyên tại ông trời
Xui ta xa nhau cho cuộc tình vỡ đôi
Em bước đơn côi nghe lòng mình tê tái
Con thơ khờ dại đâu còn tình cha
Nhớ ngày xưa chúng mình
Chung đường giờ hai lối về
Kể từ khi anh ra đi rồi
Phụ tình nghĩa phu thê
Đừng trách em ơi số duyên không còn
Đường đã chia đôi thôi em tìm bến mới
Hạnh phúc như tơ trời
Trách hờn chi cũng thừa
Anh vừa đẹp đôi
Se duyên bên người mới
Vợ chồng nghĩa đậm sâu
Mà anh nỡ phụ nhau xót xa lệ tuôn trào
Từ khi xa cách vắng em đời anh buồn
Sau bao nhiêu năm
Anh hiểu mình đã sai
Em cố nguôi ngoai
Mơ tìm hạnh phúc mới
Xin em đừng giận khi lòng còn thương
Nhớ ngày xưa chúng mình
Chung đường giờ hai lối về
Kể từ khi anh ra đi rồi
Phụ tình nghĩa phu thê
Đừng trách em ơi số duyên không còn
Đường đã chia đôi thôi em tìm bến mới
Hạnh phúc như tơ trời
Trách hờn chi cũng thừa
Anh vừa đẹp đôi
Se duyên bên người mới
Vợ chồng nghĩa đậm sâu
Mà anh nỡ phụ nhau xót xa lệ tuôn trào
Từ khi xa cách vắng em đời anh buồn
Sau bao nhiêu năm
Anh hiểu mình đã sai
Em cố nguôi ngoai
Mơ tìm hạnh phúc mới
Xin em đừng giận khi lòng còn thương
Đã gãy đôi cung đàn
Nước mắt rơi hai hàng
Khóc số duyên bẽ bàng
Đã gãy đôi cung đàn
Nước mắt rơi hai hàng
Khóc số duyên bẽ bàng