Tình Nghèo Có Nhau

Tình Nghèo Có Nhau

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tình Nghèo Có Nhau

Đóng góp bởi

Em không đi tìm người
Yêu lý tưởng đâu anh
Em không đi tìm người
Yêu tuyệt đối đâu anh
Anh không đi tìm người
Yêu nhan sắc mỹ miều
Người yêu đài các cao sang
Lụa là gấm hoa vàng son.
Em không đi tìm người
Yêu đổi trắng thay đen
Em không đi tìm người
Say đắm xa hoa
Anh không đi tìm người
Yêu cao quý ngọc ngà
Lầu cao xe các em ơi
Có gì vẫn luôn vững bền.
Anh ơi em tìm
Người yêu chung thủy
Em tìm người yêu trong mơ
Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng
Em ơi biết rằng ở đời
Ai không muốn đẹp
Giàu càng cao sang
Vì anh nghèo đâu dám mơ.
Anh ơi em tìm người
Yêu không ước mơ cao
Anh ơi em tìm người
Yêu thương mái tranh xiêu
Mai đây cho dù rằng
Đời gốc bể chân trời
Cuộc đời bão táp phong ba,
Suốt đời có nhau bên mình.
Anh ơi em tìm
Người yêu chung thủy
Em tìm người yêu trong mơ
Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng
Em ơi biết rằng ở đời
Ai không muốn đẹp
Giàu càng cao sang
Vì anh nghèo đâu dám mơ.
Anh ơi em tìm người
Yêu không ước mơ cao
Anh ơi em tìm người
Yêu thương mái tranh xiêu
Mai đây cho dù rằng
Đời gốc bể chân trời
Cuộc đời bão táp phong ba,
Suốt đời có nhau bên mình.
Mai đây cho dù rằng
Đời gốc bể chân trời
Cuộc đời bão táp phong ba,
Suốt đời có nhau bên mình.