Tình Nghèo Có Nhau

Tình Nghèo Có Nhau

Lời bài hát Tình Nghèo Có Nhau

Đóng góp bởi

Em không đi tìm
Người yêu lý tưởng đâu anh
Em không đi tìm
Người yêu tuyệt đối đâu anh
Anh không đi tìm
Người yêu nhan sắc mỹ miều
Người yêu đài các cao sang
Lụa là gấm hoa vàng son.
Em không đi tìm
Người yêu dổi trắng thay đen
Em không đi tìm
Người yêu say đắm sa hoa
Anh không đi tìm
Người yêu cao quý ngọc ngà
Lầu cao xe các em ơi
Có gì vẫn luôn vững bền.
Anh ơi
Em tìm người yêu chung thuỷ
Em tìm người yêu trong mơ
Dẫu nghèo
Nguyện không đổi lòng
Em ơi
Biết rằng ở đời ai không
Muốn đẹp giàu và cao sang
Vì anh nghèo
Đâu dám mơ.....
Anh ơi em tìm
Người yêu không ước mơ cao
Anh ơi em tìm
Người yêu thương mái tranh siêu
Mai đây cho dù
Giận đời gốc bể chân trời
Cuộc đời bão táp phong ba
Suốt đời có nhau bên... mình....
Anh ơi
Em tìm người yêu chung thuỷ
Em tìm người yêu trong mơ
Dẫu nghèo
Nguyện không đổi lòng
Em ơi
Biết rằng ở đời ai không
Muốn đẹp giàu và cao sang
Vì anh nghèo
Đâu dám mơ.....
Anh ơi em tìm
Người yêu không ước mơ cao
Anh ơi em tìm
Người yêu thương mái tranh siêu
Mai đây cho dù
Giận đời gốc bể chân trời
Cuộc đời bão táp phong ba
Suốt đời có nhau bên... mình....
Mai đây cho dù
Giận đời gốc bể chân trời
Cuộc đời bão táp phong ba
Suốt đời ....
Có nhau bên... mình....