Tình Nghèo Có Nhau

Tình Nghèo Có Nhau

Lời bài hát Tình Nghèo Có Nhau

Đóng góp bởi

Em không đi tìm
Người yêu lý tưởng đâu anh
Em không đi tìm
Người yêu tuyệt đối đâu anh
Anh không đi tìm
Người yêu nhan sắc mỹ miều
Người yêu đài các cao sang
Lụa là gấm hoa vàng son
Em không đi tìm
Người yêu đổi trắng thay đen
Em không đi tìm
Người yêu say đắm xa hoa
Anh không đi tìm
Người yêu cao quý ngọc ngà
Lầu cao xe cát em ơi
Có gì vẫn luôn vững bền
Anh ơi em tìm người yêu chung thủy
Em tìm người yêu trong mơ
Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng
Em ơi biết rằng ở đời ai không
Muốn đẹp giàu và cao sang
Vì anh nghèo đâu dám mơ
Anh ơi em tìm
Người yêu không ước mơ cao
Anh ơi em tìm
Người yêu thương mái tranh xiêu
Mai đây cho dù
Rằng đời góc bể chân trời
Cuộc đời bảo táp phong ba
Suốt đời có nhau bên mình
Em ơi anh tìm người yêu chung thủy
Em tìm người yêu trong mơ
Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng
Em ơi biết rằng ở đời ai không
Muốn đẹp giàu và cao sang
Vì anh nghèo đâu dám mơ
Anh ơi em tìm
Người yêu không ước mơ cao
Anh ơi em tìm
Người yêu thương mái tranh xiêu
Mai đây cho dù
Rằng đời góc bể chân trời
Cuộc đời bảo táp phong ba
Suốt đời có nhau bên mình
Mai đây cho dù
Rằng đời góc bể chân trời
Cuộc đời bảo táp phong ba
Suốt đời có nhau bên mình