Lời bài hát Tĩnh Lặng

Đóng góp bởi

Ngày tháng cứ trôi lặng lẽ
Tiếng yêu em cũng lặng thinh
Chỉ mong trong cơn mộng mơ
Ta được thấy em
Hãy nói lên đi
Người ơi
Một tiếng yêu em
Luôn mong chờ
Khi lòng ta giờ đây
Luôn có nhau
Phận khó nắng mưa bạc gió
Chẳng dám mơ đến trèo cao
Đời anh không như đời em
Không thể sánh đôi
Trời khiến xui chi
Ta gặp nhau
Rồi cách ly
Bởi câu sang hèn
Cho ta bao niềm đau
Khi nhìn nhau
Đành chôn vào tận sâu
Trong niềm đau
Bao lời nói
Yêu thương ngọt ngào
Để mong sao đời nhau
Không úa sầu
Thà ta đừng gặp
Khi xưa đừng yêu
Để đừng khóc cho nhau
Thật nhiều
Cố quên nhau
Mà vẫn nghe tim
Quặng đau
Ngày tháng cứ trôi lặng lẽ
Tiếng yêu em cũng lặng thinh
Chỉ mong trong cơn mộng mơ
Ta được thấy em
Hãy nói lên đi
Người ơi
Một tiếng yêu em
Luôn mong chờ
Khi lòng ta giờ đây
Luôn có nhau
Phận khó nắng mưa bạc gió
Chẳng dám mơ đến trèo cao
Đời anh không như đời em
Không thể sánh đôi
Trời khiến xui chi
Ta gặp nhau
Rồi cách ly
Bởi câu sang hèn
Cho ta bao niềm đau
Khi nhìn nhau
Đành chôn vào tận sâu
Trong niềm đau
Bao lời nói
Yêu thương ngọt ngào
Để mong sao đời nhau
Không úa sầu
Thà ta đừng gặp
Khi xưa đừng yêu
Để đừng khóc cho nhau
Thật nhiều
Cố quên nhau
Mà vẫn nghe tim
Quặng đau
Đành chôn vào tận sâu
Trong niềm đau
Bao lời nói
Yêu thương ngọt ngào
Để mong sao đời nhau
Không úa sầu
Thà ta đừng gặp
Khi xưa đừng yêu
Để đừng khóc cho nhau
Thật nhiều
Cố quên nhau
Mà vẫn nghe tim
Quặng đau
Cố quên nhau
Mà vẫn nghe tim
Ôi sao quá đau