Tình Là Vậy Sao

Tình Là Vậy Sao

Lời bài hát Tình Là Vậy Sao

Đóng góp bởi

Nhiều lần tôi đã yêu
Mang đắng cay thật nhiều
Vì người mình yêu đã không yêu thật lòng
Người mình không yêu lại cứ trao ta lời yêu
Thật lòng tôi quá đau
Tôi đã yêu thật nhiều
Vậy mà người yêu dối gian cũng thật nhiều
Tình là vậy sao chỉ mãi cho ta niềm đau
Giờ thì đã hết đắng cay rồi cũng biết
Còn lại mình ta cô đơn nỗi xót xa
Từng lời em nói dối gian và gian dối
Anh không yêu em nữa người ơi
Ngày đó yêu em tôi yêu em không dối gian
Chỉ vì em đã mang con tim quá tham lam
Vì sao em đã quá vội vàng
Để yêu thương vỡ tan
Sao em chỉ muốn dối gian
Người dối gian tôi tôi đâu hay yêu mãi thôi
Còn người yêu tôi tôi vô tâm chẳng 1 lời
Tình là như thế quá buồn cười
Giờ đây ta lẻ loi
Yêu thương xem như là trò chơi
Phải không em?
Thật lòng tôi quá đau
Tôi đã yêu thật nhiều
Vậy mà người yêu dối gian cũng thật nhiều
Tình là vậy sao chỉ mãi cho ta niềm đau
Giờ thì đã hết đắng cay rồi cũng biết
Còn lại mình ta cô đơn nỗi xót xa
Từng lời em nói dối gian và gian dối
Anh không yêu em nữa người ơi
Ngày đó yêu em tôi yêu em không dối gian
Chỉ vì em đã mang con tim quá tham lam
Vì sao em đã quá vội vàng
Để yêu thương vỡ tan
Sao em chỉ muốn dối gian
Người dối gian tôi tôi đâu hay yêu mãi thôi
Còn người yêu tôi tôi vô tâm chẳng 1 lời
Tình là như thế quá buồn cười
Giờ đây ta lẻ loi
Yêu thương xem như là trò chơi
Phải không em?
Ngày đó yêu em tôi yêu em không dối gian
Chỉ vì em đã mang con tim quá tham lam
Vì sao em đã quá vội vàng
Để yêu thương vỡ tan
Sao em chỉ muốn dối gian
Người dối gian tôi tôi đâu hay yêu mãi thôi
Còn người yêu tôi tôi vô tâm chẳng 1 lời
Tình là như thế quá buồn cười
Giờ đây ta lẻ loi
Yêu thương xem như là trò chơi
Phải không em?