Lời bài hát Tình Là Thế

Đóng góp bởi

Tình đậm sâu khi tình đau
Thiết tha khi tình xa
Ấm áp vương vấn
Khi tình gần
Hỡi thế gian yêu là chi
Mà khiến bao đôi nhân tình
Gieo cho thân mình
Bao cay đắng
Tình cờ ta gặp lại nhau
Đứng bên nhau thật lâu
Buốt giá tim nhói
Đau thật đau
Chẳng cho nhau được một câu
Chẳng biết ta phải làm gì
Khi xưa vì ta
Và chính ta
Đã mong lìa xa
Tình là thế
Khi đã xa vắng
Mới biết trong lòng
Ta luôn còn yêu
Giờ nhìn nhau
Trong bao niềm khổ đau
Nhìn lệ rơi
Khóc cho tình sầu
Tình là thế
Khi đã xa vắng
Khi lòng ta mang
Bao giá lạnh
Chợt nhận ra bên đời ta
Luôn cần có nhau
Người tình ơi
Tình đậm sâu khi tình đau
Thiết tha khi tình xa
Ấm áp vương vấn
Khi tình gần
Hỡi thế gian yêu là chi
Mà khiến bao đôi nhân tình
Gieo cho thân mình
ngàn đắng cay
Tình cờ ta gặp lại nhau
Đứng bên nhau thật lâu
Buốt giá tim nhói
Đau thật đau
Chẳng cho nhau được một câu
Chẳng biết ta phải làm gì
Khi xưa vì ta
Và chính ta
Đã mong cách xa
Tình là thế
Khi đã xa vắng
Mới biết trong lòng
Ta luôn còn yêu
Giờ nhìn nhau
Trong bao niềm khổ đau
Nhìn lệ rơi
Khóc cho tình sầu
Tình là thế
Khi đã xa vắng
khi lòng ta nghe
Ôi sao giá băng
Chợt nhận ra bên đời ta
Luôn cần có nhau
Người tình ơi
Tình là thế
Khi đã xa vắng
Mới biết trong lòng
Ta vẫn còn yêu
Giờ nhìn nhau
Trong bao niềm khổ đau
Nhìn lệ rơi
Khóc khóc thương tình sầu
Tình là thế
Khi đã xa vắng
khi lòng ta mang
Bao lạnh giá
Chợt nhận ra bên đời ta
Luôn cần có nhau
Người tình ơi
Chợt nhận ra bên đời ta
Luôn cần có nhau
Người tình ơi