Tình Là Sợi Tơ (Remix)

Tình Là Sợi Tơ (Remix)

Lời bài hát Tình Là Sợi Tơ (Remix)

Đóng góp bởi

Tiếng khóc không vơi được
Nỗi sầu đâu em.
Nước mắt không đem lại
Chuỗi ngày ấm êm
Đừng buồn nghe em
Đừng sầu nghe em
Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau
Còn thương nhau
Hãy biết hôm nay
Mình vẫn còn nhau đây
Nếu lỡ mai sau tình
Trôi vào đắng cay
Tiếc nuối thêm chi
Hãy cố quên đi
Hãy cố quên đi
Bao nhiêu chuyện tình đam mê
Ôi! Đời là đại dương
Đại dương mông mênh
Tình là sợi tơ sợi tơ mong manh
Và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh
Trên sóng lênh đênh
Nếu lỡ mai sau
Mình không còn bên nhau
Nếu lỡ mai sau
Tình trôi vào đớn đau
Tiếc nuối thêm chi
Hãy cố quên đi
Hãy cố quên đi
Bao nhiêu chuyện tình đam mê
Tiếng khóc không vơi được
Nỗi sầu đâu em.
Nước mắt không đem lại
Chuỗi ngày ấm êm
Đừng buồn nghe em
Đừng sầu nghe em
Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau
Còn thương nhau
Hãy biết hôm nay
Mình vẫn còn nhau đây
Nếu lỡ mai sau tình
Trôi vào đắng cay
Tiếc nuối thêm chi
Hãy cố quên đi
Hãy cố quên đi
Bao nhiêu chuyện tình đam mê
Ôi! Đời là đại dương
Đại dương mông mênh
Tình là sợi tơ sợi tơ mong manh
Và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh
Trên sóng lênh đênh
Nếu lỡ mai sau
Mình không còn bên nhau
Nếu lỡ mai sau
Tình trôi vào đớn đau
Tiếc nuối thêm chi
Hãy cố quên đi
Hãy cố quên đi
Bao nhiêu chuyện tình đam mê
Tình hỡi tình là sợi tơ