Tình Đã Không Như Xưa

Tình Đã Không Như Xưa

Lời bài hát Tình Đã Không Như Xưa

Đóng góp bởi

Ngày xưa khi em yêu
Em đã nói
Trong cuộc đời
Tình yêu với tôi
Chỉ mình tôi
Ngày nay em không yêu
Em cũng nói
Trong cuộc đời
Với tôi là
Một sai lầm
Tình yêu ôi hôm nay
Trong nhân thế
Xa vời vợi
Tình yêu với em
Như trò chơi
Thì thôi tôi không yêu
Không lưu luyến
Chi cuộc tình
Mối tình mà tôi đã tin
Nỗi đau khi xưa
Xin dành hết
Trong tim này
Giá băng con tim
Vì đau thương
Đã đủ đầy
Biết đâu mai sau
Em cũng sẽ
Yêu một người
Biết đâu một người
Sẽ làm em giống tôi
Tình yêu mà người vội
Đem đi bán với cho
Tình yêu mà người rời xa
Không có nguyên do
Tình yêu mà người đành
Quay lưng chẳng đắn đo
Ân tình qua nhanh
Như cơn gió
Giờ đây người trở về
Trong bao nỗi xót xa
Giờ đây người trở về
Mong tôi sẽ thứ tha
Thì tôi xin một lần
Yêu em nữa em ơi
Nhưng tình yêu đã
Không như ngày xưa
Ngày xưa khi em yêu
Em đã nói
Trong cuộc đời
Tình yêu với tôi
Chỉ mình tôi
Ngày nay em không yêu
Em cũng nói
Trong cuộc đời
Với tôi là
Một sai lầm
Tình yêu ôi hôm nay
Trong nhân thế
Xa vời vợi
Tình yêu với em
Như trò chơi
Thì thôi tôi không yêu
Không lưu luyến
Chi cuộc tình
Mối tình mà tôi đã tin
Nỗi đau khi xưa
Xin dành hết
Trong tim này
Giá băng con tim
Vì đau thương
Đã đủ đầy
Biết đâu mai sau
Em cũng sẽ
Yêu một người
Biết đâu một người
Sẽ làm em giống tôi
Tình yêu mà người vội
Đem đi bán với cho
Tình yêu mà người rời xa
Không có nguyên do
Tình yêu mà người đành
Quay lưng chẳng đắn đo
Ân tình qua nhanh
Như cơn gió
Giờ đây người trở về
Trong bao nỗi xót xa
Giờ đây người trở về
Mong tôi sẽ thứ tha
Thì tôi xin một lần
Yêu em nữa em ơi
Nhưng tình yêu đã
Không như ngày xưa
Tình yêu mà người vội
Đem đi bán với cho
Tình yêu mà người rời xa
Không có nguyên do
Tình yêu mà người đành
Quay lưng chẳng đắn đo
Ân tình qua nhanh
Như cơn gió
Giờ đây người trở về
Trong bao nỗi xót xa
Giờ đây người trở về
Mong tôi sẽ thứ tha
Thì tôi xin một lần
Yêu em nữa em ơi
Nhưng tình yêu đã
Không như ngày xưa