Tình Cứ Như Vậy Đi

Tình Cứ Như Vậy Đi

Lời bài hát Tình Cứ Như Vậy Đi

Đóng góp bởi

Giấu nước mắt sâu vào trong lòng này
Giữ nỗi nhớ xiết chặt nơi con tim đau
Yêu người nhiều quá
Anh thương người nhiều nhiều lắm
Nên giờ đây tình vẫn nguôi ngoai
Từng ngày
Đã cất bước đi là đã muộn màng
Xoá cứ xoá hết
Những kỷ niệm thuộc về nhau
Đừng tìm nhau nữa
Anh không cần điều gì đến
Hợp rồi sẽ tan lưới tình luôn trái ngang
Cố gắng cho là điều bình thường
Hãy cố gắng để bước qua đi
Sẽ thấy tình yêu là thế nào
Hãy cố gắng để bước qua đi
Để biết tình yêu còn là gì trong em
Hạnh phúc xa tầm tay
Sao giờ đây anh phải nhận
Nhận lấy nỗi buồn đau
Anh ghìm sâu ánh mắt nhìn
Cứ như vậy thôi em
Cứ như vậy đi em
Đừng nên tìm kiếm
Khơi vết thương bao ngày qua
Khi ái ân đã rời xa
Đừng nhắc tên của anh
Xin vùi sâu cuộc tình buồn
Đừng nhắc tên của anh
Khi đã thay thế một người
Tháng năm dần trôi qua
Vết thương lòng nguôi ngoai
Còn lại là những những đớn đau
Hấp hối sâu nơi tận con tim
Chẳng thể xoá nhoà
Đã cất bước đi là đã muộn màng
Xoá cứ xoá hết
Những kỷ niệm thuộc về nhau
Đừng tìm nhau nữa
Anh không cần điều gì đến
Hợp rồi sẽ tan lưới tình luôn trái ngang
Cố gắng cho là điều bình thường
Hãy cố gắng để bước qua đi
Sẽ thấy tình yêu là thế nào
Hãy cố gắng để bước qua đi
Để biết tình yêu còn là gì trong em
Hạnh phúc xa tầm tay
Sao giờ đây anh phải nhận
Nhận lấy nỗi buồn đau
Anh ghìm sâu ánh mắt nhìn
Cứ như vậy thôi em
Cứ như vậy đi em
Đừng nên tìm kiếm
Khơi vết thương bao ngày qua
Khi ái ân đã rời xa
Đừng nhắc tên của anh
Xin vùi sâu cuộc tình buồn
Đừng nhắc tên của anh
Khi đã thay thế một người
Tháng năm dần trôi qua
Vết thương lòng nguôi ngoai
Còn lại là những những đớn đau
Hấp hối sâu nơi tận con tim
Hạnh phúc xa tầm tay
Sao giờ đây anh phải nhận
Nhận lấy nỗi buồn đau
Anh ghìm sâu ánh mắt nhìn
Cứ như vậy thôi em
Cứ như vậy đi em
Đừng nên tìm kiếm
Khơi vết thương bao ngày qua
Khi ái ân đã rời xa
Đừng nhắc tên của anh
Xin vùi sâu cuộc tình buồn
Đừng nhắc tên của anh
Khi đã thay thế một người
Tháng năm dần trôi qua
Vết thương lòng nguôi ngoai
Còn lại là những những đớn đau
Hấp hối sâu nơi tận con tim
Chẳng thể xoá nhoà