Tình Cờ

Tình Cờ

Lời bài hát Tình Cờ

Đóng góp bởi

Tình yêu như tiếng hát
Bỗng cất cánh trong tim tình cờ
Tình yêu như tiếng sét
Bỗng giáng xuống nào ai có ngờ
Phút trao tay cầm tay
Phút trao vai kề vai
Tình yêu như thế cứ đến
Cứ đến như đã hẹn bao giờ
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng thì sánh đôi
Tình yêu như ánh nắng
Chiếu ấm áp tim ta tình cờ
Tình yêu như gió xoáy
Bóng cuốn lốc lòng ai có ngờ
Phút trao chung vần thơ
Phút trao chung lời ca
Tình yêu như thế cứ đến cứ đến
Như đã hẹn bao giờ
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng thì sánh đôi...
Tình yêu như tiếng hát
Bỗng cất cánh trong tim tình cờ
Tình yêu như tiếng sét
Bỗng giáng xuống nào ai có ngờ
Phút trao vai kề vai
Phút trao tay cầm tay
Tình yêu như thế cứ đến
Cứ đến như đã hẹn bao giờ
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng thì sánh đôi
Tình yêu như ánh nắng
Chiếu ấm áp tim ta tình cờ
Tình yêu như gió xoáy
Bóng cuốn lốc lòng ai có ngờ
Phút trao chung vần thơ
Phút trao chung lời ca
Tình yêu như thế cứ đến cứ đến
Như đã hẹn bao giờ
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng thì sánh đôi...
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng tình yêu
Phải thế chăng thì sánh đôi...