Tình Có Như Không

Tình Có Như Không

Lời bài hát Tình Có Như Không

Đóng góp bởi

Ngày xưa em nói
Mãi yêu anh mà thôi
Giờ tan đi hết
Còn chi mà tiếc nuối
đừng gian dối nữa người ơi
Cuộc vui đã hết từ lâu
Thôi em yêu ơi
Tại sao mình như thế
đừng khóc chi nữa
Có ai vui được đâu
đường em cứ bước
Về nơi mình mong muốn
Tạm biệt nhau nhé từ đây
Ngày sau chớ nhớ gì nhau
Thôi con tim ta
Sẽ quên một người
Tại sao thế tại sao thế
Tại anh hay tại em
Vì sao thế vì sao thế
Vì sao tan cuộc tình
Thôi con tim ta
Giờ đây đành hai lối
Tại sao thế tại sao thế
Tại anh hay tại em
Vì sao thế vì sao thế
Thôi hãy đi đi
Về nơi em thường mơ
Ngày xưa em nói
Mãi yêu anh mà thôi
Giờ tan đi hết
Còn chi mà tiếc nuối
đừng gian dối nữa người ơi
Cuộc vui đã hết từ lâu
Thôi em yêu ơi
Tại sao mình như thế
đừng khóc chi nữa
Có ai vui được đâu
đường em cứ bước
Về nơi mình mong muốn
Tạm biệt nhau nhé từ đây
Ngày sau chớ nhớ gì nhau
Thôi con tim ta
Sẽ quên một người
Tại sao thế tại sao thế
Tại anh hay tại em
Vì sao thế vì sao thế
Vì sao tan cuộc tình
Thôi con tim ta
Giờ đây đành hai lối
Tại sao thế tại sao thế
Tại anh hay tại em
Vì sao thế vì sao thế
Thôi hãy đi đi
Về nơi em thường mơ
Tại sao thế tại sao thế
Tại anh hay tại em
Vì sao thế vì sao thế
Vì sao tan cuộc tình
Thôi con tim ta
Giờ đây đành hai lối
Tại sao thế tại sao thế
Tại anh hay tại em
Vì sao thế vì sao thế
Thôi hãy đi đi
Về nơi em thường mơ