Tình Cờ Gặp Nhau

Tình Cờ Gặp Nhau

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tình Cờ Gặp Nhau

Đóng góp bởi

Tình cờ gặp lại nhau
Dường như lâu lắm rất quen nhau
Gặp lại nhau mắt vương niềm đau
Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau
Gặp lại nhau tóc xanh phai màu
Khăn thờ nàng đội ai
Mà em đội í ơ trên đầu
Nữa thương bên nọ thì thương
Nữa sầu bên kia hơi nao
Này nàng ơi thấu chăng nỗi lòng
Khăn thờ nàng đội ai
Mà em đội í ơ trên đầu
Nữa thương bên nọ thì thương
Nữa sầu bên kia hơi nao
Này chàng ơi thấu chăng nỗi lòng
Hỡi người! người về đâu
Đường đi ai thấu nỗi nông sâu
Hỡi người xưa có nhớ gì không
Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm
Ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu
Ngoảnh nhìn nhau
Lúc em qua cầu