Tình Chết (Remix)

Tình Chết (Remix)

Lời bài hát Tình Chết (Remix)

Đóng góp bởi

Bước trên đường vắng
Nhìn lá khô vàng rơi
Như là tâm tư đang nhẹ rơi
Thế gian này hỡi
Vì cớ sao đọa đày
Cho trái tim non này khô héo
Vì cớ gì xa nhau
Mà phải ôm buồn đau
Nàng cố quên tình đầu
Theo dấu chân thói đời
Tôi xót xa lòng
Đành ôm mối tình chết
Từng ngày rượu nồng buồn tìm quên
Chúc em hạnh phúc
Cầu chúc em hạnh phúc
Dù biết trái ngang mình mất nhau
Dù lòng đớn đau
Vẫn chúc em bên người
Mãi mãi gắn bó bên người ta
Chúc em hạnh phúc
Cầu chúc em hạnh phúc
Lời hứa hôn hôm nào
Em chối từ
Đời là giấc mơ
Thôi đành cho yên giấc
Đành thôi ngậm ngùi bước đi
Mãi mãi bình yên
Bước trên đường vắng
Nhìn lá khô vàng rơi
Như là tâm tư đang nhẹ rơi
Thế gian này hỡi
Vì cớ sao đọa đày
Cho trái tim non này khô héo
Vì cớ gì xa nhau
Mà phải ôm buồn đau
Nàng cố quên tình đầu
Theo dấu chân thói đời
Tôi xót xa lòng
Đành ôm mối tình chết
Từng ngày rượu nồng buồn tìm quên
Chúc em hạnh phúc
Cầu chúc em hạnh phúc
Dù biết trái ngang mình mất nhau
Dù lòng đớn đau
Vẫn chúc em bên người
Mãi mãi gắn bó bên người ta
Chúc em hạnh phúc
Cầu chúc em hạnh phúc
Lời hứa hôn hôm nào
Em chối từ
Đời là giấc mơ
Thôi đành cho yên giấc
Đành thôi ngậm ngùi bước đi
Mãi mãi bình yên
Chúc em hạnh phúc
Cầu chúc em hạnh phúc
Lời hứa hôn hôm nào
Em chối từ
Đời là giấc mơ
Thôi đành cho yên giấc
Đành thôi ngậm ngùi bước đi
Vĩnh biệt em yêu