Tình Chấp Nhận

Tình Chấp Nhận

Lời bài hát Tình Chấp Nhận

Đóng góp bởi

Còn bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ về. Còn bao nhiêu khát khao ta vẫn chờ mong, Mà thời gian đâu có đợi? Để giờ đây ta đang có gì? Khi vẫn chơi vơi trong tình đời. Thử hỏi lòng ta, ta đang muốn gì? Thử hỏi lòng ta đã thật sự yêu chưa? Để cho nhau mãi tiếng yêu thương Để rồi mai không ân hận Thì xin cho nhau ta cùng đến Tình chỉ cần 2 đứa chấp nhận mà thôi Cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu Là sự hy sinh để cho nhau 1 đời Và cùng giấc mơ ngày mai Tình chỉ cần 2 đứa vui tron ven thôi Đừng nhìn về nơi ĩ vãng của ngày qua Dù là ko như ý ta mong đợi Thì cùng bắt đầu từ đây ... Còn bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ về. Còn bao nhiêu khát khao ta vẫn chờ mong, Mà thời gian đâu có đợi? Để giờ đây ta đang có gì? Khi vẫn chơi vơi trong tình đời. Thử hỏi lòng ta, ta đang muốn gì? Thử hỏi lòng ta đã thật sự yêu chưa? Để cho nhau mãi tiếng yêu thương Để rồi mai không ân hận Thì xin cho nhau ta cùng đến Tình chỉ cần 2 đứa chấp nhận mà thôi Cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu Là sự hy sinh để cho nhau 1 đời Và cùng giấc mơ ngày mai Tình chỉ cần 2 đứa vui tron ven thôi Đừng nhìn về nơi ĩ vãng của ngày qua Dù là ko như ý ta mong đợi Thì cùng bắt đầu từ đây ... Tình chỉ cần 2 đứa chấp nhận mà thôi Cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu Là sự hy sinh để cho nhau 1 đời Và cùng giấc mơ ngày mai Tình chỉ cần 2 đứa vui tron ven thôi Đừng nhìn về nơi ĩ vãng của ngày qua Dù là ko như ý ta mong đợi Thì cùng bắt đầu từ đây ...