Tình Cha

Tình Cha

Lời bài hát Tình Cha

Đóng góp bởi

Tình Cha ấm áp như
Vầng Thái Dương
Ngọt ngào như giòng
Nước tuôn đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan,
Ân tình đậm sâu bao nhiêu,
Cha hỡi Cha già dấu yêu
Và con nhớ mãi những
Ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào
Khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha,
Gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Còn nhớ những ngày ấy,
Những đêm trường giá lạnh
Và Cha nằm ôm con
Sưởi ấm những canh dài
Nhè nhẹ hôn con và
Cha khẽ nói: Này con yêu ơi...
Con hãy nhớ.. hãy nhớ...
Lời Cha sống cho nên người
Và con hãy chớ bao giờ dối gian
Nghèo thì cho sạch
Rách sao cho thơm!
Những lời của Cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi Cha già dấu yêu...
Và con nhớ mãi những
Ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào
Khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha,
Gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Còn nhớ những ngày ấy,
Những đêm trường giá lạnh
Và Cha nằm ôm con
Sưởi ấm những canh dài
Nhè nhẹ hôn con và
Cha khẽ nói: Này con yêu ơi...
Con hãy nhớ.. hãy nhớ...
Lời Cha sống cho nên người
Và con hãy chớ bao giờ dối gian
Nghèo thì cho sạch
Rách sao cho thơm!
Những lời của Cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi Cha già dấu yêu...
Những lời của Cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi Cha già dấu yêu...