Tinh Cầu Cô Đơn

Tinh Cầu Cô Đơn

Lời bài hát Tinh Cầu Cô Đơn

Đóng góp bởi

Tinh cầu nhỏ bé
Xoay quanh cuộc đời
Tinh cầu lặng lẽ
Năm tháng không lời
Từng cuộc tình đã đi qua
đi qua không có gì mới hơn thế
Tinh cầu nhỏ bé
Xoay quanh Mặt Trời
Tinh cầu lặng lẽ
Yêu không thành lời
Từng người tình đã đi qua
đi qua không có gì buồn hơn thế
Rẽ ngang lối về đi tìm mặt trăng
Đốt đi khát khao
Trong từng vùng nắng
Vẽ nên tình yêu mà mình ước ao
Mong được tìm thấy
Có đâu tình yêu đẹp như giấc mơ
Yêu thương chỉ là
Phút giây thoáng qua
Mỗi tinh cầu đều cô đơn lẻ loi
Phía bên trong mình
Tinh cầu nhỏ bé
Xoay quanh cuộc đời
Tinh cầu lặng lẽ
Năm tháng không lời
Từng cuộc tình đã đi qua
đi qua không có gì mới hơn thế
Tinh cầu nhỏ bé
Xoay quanh Mặt Trời
Tinh cầu lặng lẽ
Yêu không thành lời
Từng người tình đã đi qua
đi qua không có gì buồn hơn thế
Rẽ ngang lối về đi tìm mặt trăng
Đốt đi khát khao
Trong từng vùng nắng
Vẽ nên tình yêu mà mình ước ao
Mong được tìm thấy
Có đâu tình yêu đẹp như giấc mơ
Yêu thương chỉ là
Phút giây thoáng qua
Mỗi tinh cầu đều cô đơn lẻ loi
Phía bên trong mình
Rẽ ngang lối về đi tìm mặt trăng
Đốt đi khát khao
Trong từng vùng nắng
Vẽ nên tình yêu mà mình ước ao
Mong được tìm thấy
Có đâu tình yêu đẹp như giấc mơ
Yêu thương chỉ là
Phút giây thoáng qua
Mỗi tinh cầu đều cô đơn lẻ loi
Phía bên trong mình
Mỗi tinh cầu đều cô đơn lẻ loi
Phía bên trong mình