Tình Ca Trên Lúa

Tình Ca Trên Lúa

Lời bài hát Tình Ca Trên Lúa

Đóng góp bởi

Trên đồng lúa vàng, một bầy sơn ca
Trên đồng lúa vàng chỉ mình đôi ta
Chỉ mình đôi ta
Nhìn mây, mây ngập ngừng
Nhìn chim, chim ngại ngùng
Mình nhìn nhau
Nhìn được lòng thẹn thùng trên má
Đôi má em hồng hồng
Trên đồng lúa vàng
Một chiều yêu em
Trên đồng lúa vàng
Ngàn đời không quên
Ngàn đời không quên
Vầng trăng cao trên trời
Ngàn sao cao vời vợi mình nhìn nhau
Nhìn được tình của mình phơi phới
Trong mắt em tuyệt vời
Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng
Ta quen nhau ngày lúa còn xanh
Ta quen nhau khi bày én lượn
Đôi cò nào hạ cánh vu vơ
Ta yêu nhau khi ngọn lúa vàng
Ngọn gió chiều quạt mát như ru
Trên đồng lúa vàng, một bầy sơn ca
Trên đồng lúa vàng chỉ mình đôi ta
Chỉ mình đôi ta
Nhìn mây, mây ngập ngừng
Nhìn chim, chim ngại ngùng
Mình nhìn nhau
Nhìn được lòng thẹn thùng trên má
Đôi má em hồng hồng
Trên đồng lúa vàng
Một chiều yêu em
Trên đồng lúa vàng
Ngàn đời không quên
Ngàn đời không quên
Vầng trăng cao trên trời
Ngàn sao cao vời vợi mình nhìn nhau
Nhìn được tình của mình phơi phới
Trong mắt em tuyệt vời
Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng
Ta quen nhau ngày lúa còn xanh
Ta quen nhau khi bày én lượn
Đôi cò nào hạ cánh vu vơ
Ta yêu nhau khi ngọn lúa vàng
Ngọn gió chiều quạt mát như ru
Trên đồng lúa vàng
Ngạt ngào hương thơm
Thơm mùi lúa vàng
Là mùi quê hương
Là mùi yêu đương
Mùi thơm thơm dạt dào
Mùi thơm thơm ngọt ngào
Người tình ơi
Tình của mình còn mùi thơm đó
Trên tóc em bồng bềnh
Người tình ơi
Tình của mình còn mùi thơm đó
Trên tóc em bồng bềnh
Người tình ơi
Tình của mình còn mùi thơm đó
Trên tóc em bồng bềnh