Tình Buồn Ngoại Ô

Tình Buồn Ngoại Ô

Lời bài hát Tình Buồn Ngoại Ô

Đóng góp bởi

Về lại thăm ngoại ô
Con đường mòn lá đổ
Nghiêng nghiêng bóng dừa
Kề san sát mấy cội me tây
Còn đây luỹ tre
Kia bến nước, con đò
Nơi ấy ta hẹn hò
Giờ không thấy bóng
Người xưa đâu
Nhìn dòng sông lặng trôi
Hoa lục bình tím nở
Cô em láng giềng giờ
Quên hết những lời thề xưa
Đành sao hỡi em
Em tách bến sang bờ
Gương nước chưa phai mờ
Mình chung bóng
Những ngày bên nhau
Hẹn ước mai sau
Mình nên duyên nên nợ
Nên vợ nên chồng
Anh sẽ là ông giáo làng
Ta cùng dựng căn nhà lá
Em thêu thùa may vá
Bên đàn con trẻ nô đùa
Giờ còn đâu mộng mơ
Con đò tình đã lỡ
Em khua mái chèo về bên ấy
Với người giàu sang
Lòng anh nát tan
Thương số kiếp cơ hàn
Nên em đã sang sông rồi
Thôi còn gì đâu mà mong
Nhìn dòng sông lặng trôi
Hoa lục bình tím nở
Cô em láng giềng giờ
Quên hết những lời thề xưa
Đành sao hỡi em
Em tách bến sang bờ
Gương nước chưa phai mờ
Mình chung bóng
Những ngày bên nhau
Hẹn ước mai sau
Mình nên duyên nên nợ
Nên vợ nên chồng
Anh sẽ là ông giáo làng
Ta cùng dựng căn nhà lá
Em thêu thùa may vá
Bên đàn con trẻ nô đùa
Giờ còn đâu mộng mơ
Con đò tình đã lỡ
Em khua mái chèo về bên ấy
Với người giàu sang
Lòng anh nát tan
Thương số kiếp cơ hàn
Nên em đã sang sông rồi
Thôi còn gì đâu mà mong
Lòng anh nát tan
Thương số kiếp cơ hàn
Nên em đã sang sông rồi
Thôi còn gì đâu mà mong