Tình Bạn Mãi Mãi

Tình Bạn Mãi Mãi

Lời bài hát Tình Bạn Mãi Mãi

Đóng góp bởi

Thời gian như gió bước đến
Cuốn bao đam mê
Giấc mơ anh và tôi
Tình thân ngàn năm không phai
Đời bao gian khó sóng gió
Khiến ta âu lo
Dẫu chông gai
Hai ta luôn sát vai nhau
Cùng chung bước
Hai chúng ta cùng chung ước nguyện
đến muôn đời
Đừng gian dối
Cùng sớt chia bao buồn vui
Dẫu mai này cách xa muôn trùng
Sẽ không bao giờ phai
Những lời ca vang mãi
Tình thân ta sẽ mãi mãi bền lâu
Dù cho giông tố
Vẫn bước cùng nhau
Ngày đêm chia sớt
Những nỗi buồn vui
Khi khổ đau anh là tri kỷ
Cùng nhau đi đến thế giới niềm tin
Gọi nhau qua những
Khúc hát mùa xuân
Dù mai xa cách vẫn nhớ về nhau
Mãi không rời
Bạn ơi
Thời gian như gió bước đến
Cuốn bao đam mê
Giấc mơ anh và tôi
Tình thân ngàn năm không phai
Đời bao gian khó sóng gió
Khiến ta âu lo
Dẫu chông gai
Hai ta luôn sát vai nhau
Cùng chung bước
Hai chúng ta cùng chung ước nguyện
đến muôn đời
Đừng gian dối
Cùng sớt chia bao buồn vui
Dẫu mai này cách xa muôn trùng
Sẽ không bao giờ phai
Những lời ca vang mãi
Tình thân ta sẽ mãi mãi bền lâu
Dù cho giông tố
Vẫn bước cùng nhau
Ngày đêm chia sớt
Những nỗi buồn vui
Khi khổ đau anh là tri kỷ
Cùng nhau đi đến thế giới niềm tin
Gọi nhau qua những
Khúc hát mùa xuân
Dù mai xa cách vẫn nhớ về nhau
Mãi không rời
Bạn ơi
Tình thân ta sẽ mãi mãi bền lâu
Dù cho giông tố
Vẫn bước cùng nhau
Ngày đêm chia sớt
Những nỗi buồn vui
Khi khổ đau anh là tri kỷ
Cùng nhau đi đến thế giới niềm tin
Gọi nhau qua những
Khúc hát mùa xuân
Dù mai xa cách vẫn nhớ về nhau
Mãi mãi không rời
Ngày đêm chia sớt
Những nỗi buồn vui
Anh là tri kỷ
Cùng nhau đi đến thế giới niềm tin
Gọi nhau qua những
Khúc hát mùa xuân
Dù mai xa cách vẫn nhớ về nhau
Mãi không rời
Cùng nhau đi đến thế giới niềm tin
Gọi nhau qua những
Khúc hát mùa xuân
Dù mai xa cách vẫn nhớ về nhau
Mãi không rời
Cùng nhau đi đến thế giới niềm tin
Gọi nhau qua những
Khúc hát mùa xuân
Dù mai xa cách vẫn nhớ về nhau
Mãi không rời
Cùng nhau đi đến thế giới niềm tin
Gọi nhau qua những
Khúc hát mùa xuân
Dù mai xa cách vẫn nhớ về nhau
Mãi không rời
Bạn ơi