Tìm Một Giấc Mơ (Remix)

Tìm Một Giấc Mơ (Remix)

Lời bài hát Tìm Một Giấc Mơ (Remix)

Đóng góp bởi

Tình đôi ta đêm nào
Thiết tha mặn nồng
Giờ còn mình em khóc than
Trong từng đêm vắng
Vì lời yêu thương
Hôm nay anh đã trao ai rồi
Giờ còn đâu nữa giấc mơ
Tìm hoài một giấc mơ năm nào
Có anh kề bên
Và còn riêng em
Ôm nỗi đau hoài mong
Tìm hoài giấc mơ
Êm đềm ái ân nồng say
Và tìm hoài ngày mình chung lối
Giờ chỉ là giấc mơ phai tàn
Vắng anh chiều nay
Và môi hôn nay đã phai nhạt
Nghẹn ngào nhìn giấc mơ xa rồi
Giấc mơ năm nào
Giờ chỉ còn lại những đắng cay
Tình đôi ta đêm nào
Thiết tha mặn nồng
Giờ còn mình em khóc than
Trong từng đêm vắng
Vì lời yêu thương
Hôm nay anh đã trao ai rồi
Giờ còn đâu nữa giấc mơ
Tìm hoài một giấc mơ năm nào
Có anh kề bên
Và còn riêng em
Ôm nỗi đau hoài mong
Tìm hoài giấc mơ
Êm đềm ái ân nồng say
Và tìm hoài ngày mình chung lối
Giờ chỉ là giấc mơ phai tàn
Vắng anh chiều nay
Và môi hôn nay đã phai nhạt
Nghẹn ngào nhìn giấc mơ xa rồi
Giấc mơ năm nào
Giờ chỉ còn lại những đắng cay
Tìm hoài một giấc mơ năm nào
Có anh kề bên
Và còn riêng em
Ôm nỗi đau hoài mong
Tìm hoài giấc mơ
Êm đềm ái ân nồng say
Và tìm hoài ngày mình chung lối
Giờ chỉ là giấc mơ phai tàn
Vắng anh chiều nay
Và môi hôn nay đã phai nhạt
Nghẹn ngào nhìn giấc mơ xa rồi
Giấc mơ năm nào
Giờ chỉ còn lại những đắng cay
Tìm hoài một giấc mơ năm nào
Có anh kề bên
Và còn riêng em
Ôm nỗi đau hoài mong
Tìm hoài giấc mơ
Êm đềm ái ân nồng say
Và tìm hoài ngày mình chung lối
Giờ chỉ là giấc mơ phai tàn
Vắng anh chiều nay
Và môi hôn nay đã phai nhạt
Nghẹn ngào nhìn giấc mơ xa rồi
Giấc mơ năm nào
Giờ chỉ còn lại những đắng cay