Tìm Chồng

Tìm Chồng

Lời bài hát Tìm Chồng

Đóng góp bởi

Ôi cuộc tình ta
Trải qua
Tháng ngày lao.. đao
Con khờ mong cha
Mà nay
Anh ở phương nào
Giờ này anh vui
Bên người ta
Chốn đây quê nhà
Em xót xa
Trách anh vô tình
Bỏ em...
Giữa đời phong... ba
Duyên nợ từ đây
Cũng như
Gió lùa theo mây
Bên trời mưa bay
Đời em
Đau khổ thân gầy
Mình đành quên sao
Câu tình chung
Nắng mưa hai mùa
Thêm nhớ nhung
Lúc anh xa rời
Gối chăn
Lạnh lùng từng đêm
Thương chồng thương con
Lòng em héo hon....
Trách sao ông trời
Gieo đớn đau
Đắng cay đời... nhau
Anh giờ nơi đâu
Đời bao bể dâu
Mối duyên se lầm
Nên khổ đau
Biết đâu ngày sau
Anh bỏ mình em
Mãi mê
Dứt tình phu thê
Canh dài cô đơn
Chồng ơi....
Sao chẳng quay... về
Thị thành đông vui
Em ngược xuôi
Biết bao nhiêu người
Ta có đôi
Hỡi anh đâu rồi
Vắng anh
Cuộc tình mồ... côi.....
Duyên nợ từ đây
Cũng như
Gió lùa theo mây
Bên trời mưa bay
Đời em
Đau khổ thân gầy
Mình đành quên sao
Câu tình chung
Nắng mưa hai mùa
Thêm nhớ nhung
Lúc anh xa rời
Gối chăn
Lạnh lùng từng đêm
Thương chồng thương con
Lòng em héo.. hon....
Trách sao ông trời
Gieo đớn đau
Đắng cay đời nhau
Anh giờ nơi đâu
Đời bao bể dâu
Mối duyên se lầm
Nên khổ đau
Biết đâu ngày sau
Anh bỏ mình em
Mãi mê
Dứt tình phu thê
Canh dài cô đơn
Chồng ơi....
Sao chẳng quay...về
Thị thành đông vui
Em ngược xuôi
Biết bao nhiêu người
Ta có đôi
Hỡi anh đâu rồi
Vắng anh
Cuộc tình mồ côi.....
Thị thành đông vui
Em ngược xuôi
Biết bao nhiêu người
Ta có đôi
Hỡi anh đâu rồi
Vắng anh
Cuộc tình mồ côi.....