Tiểu Thuyết Mùa Đông

Tiểu Thuyết Mùa Đông

Lời bài hát Tiểu Thuyết Mùa Đông

Đóng góp bởi

Nhìn về nơi nao
Buồn ngóng trông người
Người ở phương xa
Nào hay biết tới
Phải làm sao đây
Để quên được người
Trong mùa đông
Không thấy tim lạnh câm
Vậy là ta đã rời xa thật rồi
Để lại trong anh
Ngàn muôn nỗi nhớ
Và mùa đông xưa giờ đã xa rồi
Không còn giây phút
Ấm êm ngày xưa
Từng phong thư
Anh đã viết tặng người
Là từng trang giấy
Trong tiểu thuyết mùa đông
Rồi mùa đông đến
Anh lại viết cho người
Nhưng mà nay em
Đã quên tình xưa anh trao
Nhìn về nơi nao
Ta buồn ngóng trông người
Và Người ở phương xa
Nào đâu hay đâu biết
Phải làm sao đây
Để quên được người
Trong mùa đông
Không thấy tim lạnh câm
Vậy là ta đã xa nhau thật sao?
Mùa đông mùa đông
Không có người sao con tim lạnh giá
Mùa đông mùa đông
Mùa đông không có người
Nghe con tim băng giá
Tình bao năm giờ tan mau
Còn riêng anh ngồi đây
Với những ân tình xưa kia
Dần phai mau về nơi đâu
Còn hay nhớ chăng tình tôi
Mùa đông mùa đông
Không có người sao
Con tim lạnh giá
Mùa đông mùa đông
Mùa đông không có người nghe
Con tim băng giá
Nhìn về nơi nao
Buồn ngóng trông người
Người ở phương xa
Nào hay biết tới
Phải làm sao đây
Để quên được người
Trong mùa đông
Không thấy tim lạnh câm
Vậy là ta đã rời xa thật rồi
Để lại trong anh
Ngàn muôn nỗi nhớ
Và mùa đông xưa giờ đã xa rồi
Không còn giây phút
Ấm êm ngày xưa
Từng phong thư
Anh đã viết tặng người
Là từng trang giấy
Trong tiểu thuyết mùa đông
Rồi mùa đông đến
Anh lại viết cho người
Nhưng mà nay em
Đã quên tình xưa anh trao
Nhìn về nơi nao
Ta buồn ngóng trông người
Và Người ở phương xa
Nào đâu hay đâu biết
Phải làm sao đây
Để quên được người
Trong mùa đông
Không thấy tim lạnh câm
Vậy là ta đã xa nhau thật sao?
Mùa đông mùa đông
Không có người sao con tim lạnh giá
Mùa đông mùa đông
Mùa đông không có người
Nghe con tim băng giá
Tình bao năm giờ tan mau
Còn riêng anh ngồi đây
Với những ân tình xưa kia
Dần phai mau về nơi đâu
Còn hay nhớ chăng tình tôi
Tình bao năm giờ tan mau
Còn riêng anh ngồi đây
Với những ân tình xưa kia
Dần phai mau về nơi đâu
Còn hay nhớ chăng
Tình bao năm giờ tan mau
Còn riêng anh ngồi đây
Với những ân tình xưa kia
Dần phai mau về nơi đâu
Còn hay nhớ chăng tình tôi
Nhìn về nơi nao
Ta buồn ngóng trông người
Và Người ở phương xa
Nào đâu hay đâu biết
Phải làm sao đây
Để quên được người
Trong mùa đông
Không thấy tim lạnh câm
Vậy là ta đã xa nhau thật sao?