Tiếng Thạch Sùng

Tiếng Thạch Sùng

Lời bài hát Tiếng Thạch Sùng

Đóng góp bởi

Đêm nghe tiếng
Mưa rơi
Xạc xào
Tiếng lá đơn côi
Buồn đếm giọt sầu rơi
Chợt ai
Tắc lưỡi canh thâu
Bằng những lời nỉ non
Còn đâu
Luyến tiếc muộn màng
Than trách thân phận mình
Ngổn ngang
Trăm mối như tơ
Ngày xưa ai
Cũng vì giàu sang
Nỡ đâu
Nghĩa nhân vong phụ
Quên tình mặn nồng
Gối chăn
Lửa hương phai nhạt
Sao chàng
Nỡ quên tình em
Thạch sùng
Kêu não nùng trong đêm
Tiếc thương
Bởi ai quên bạn
Tuy nghèo
Nhưng tình thủy chung
Sắc son tào khang
Thôi đâu còn gì
ước mơ
Xa cách xa nhau
Muôn trùng
Em nhớ anh vô cùng
Đêm mưa lạnh
Gió buồn từng cơn
Hớ hơ hờ hơ hơ hớ hơ
Ai nhớ thương ai
Bên cầu
Con gái duyên bẽ bàng
Như Thạch Sùng
Nức nở từng đêm
Còn lại nơi đây
Hằn trên đôi mắt
Thức trắng bao đêm
Đón đợi anh về
Tiếng mưa buồn
Nghe sao não nuột
Nức nở canh dài
Duyên mình dở dang
Anh ơi biết đến bao giờ
Thạch sùng thôi tắc lưỡi
Khóc thầm từng đêm
Đêm nghe tiếng
Mưa rơi
Xạc xào
Tiếng lá đơn côi
Buồn đếm giọt sầu rơi
Chợt ai
Tắc lưỡi canh thâu
Bằng những lời nỉ non
Còn đâu
Luyến tiếc muộn màng
Than trách thân phận mình
Ngổn ngang
Trăm mối như tơ
Ngày xưa ai
Cũng vì giàu sang
Nỡ đâu
Nghĩa nhân vong phụ
Quên tình mặn nồng
Gối chăn
Lửa hương phai nhạt
Sao chàng
Nỡ quên tình em
Thạch sùng
Kêu não nùng trong đêm
Tiếc thương
Bởi ai quên bạn
Tuy nghèo
Nhưng tình thủy chung
Sắc son tào khang
Thôi đâu còn gì
Ước mơ
Xa cách xa nhau
Muôn trùng
Em nhớ anh vô cùng
Đêm mưa lạnh
Gió buồn từng cơn
Hớ hơ hờ hơ hơ hớ hơ
Ai nhớ thương ai
Bên cầu
Con gái duyên bẽ bàng
Như Thạch Sùng
Nức nở
Từng đêm